Contact information


Research interests

Political theory, indigenous rights, Sámi politics, political history, policy analysis.

Publications (recent, 2021)

Peer Reviewed Book Chapters

Mörkenstam, U., R. Nilsson & S. Dahlberg (2021). “Indigenous peoples right to self-determination: perceptions of self-determination among the Sámi electorate in Sweden”, in Timo Koivurova et al (eds.), Handbook of Arctic Indigenous Peoples. London: Routledge.

Mörkenstam, U. (2021). ”Politiska lösningar eller juridiska processer? Reflektioner över Finnmarksloven ur ett svenskt perspektiv”, in H-K. Hernes & P. Selle (eds.), Finnmarksloven – en milepæl?  Samerett i møte med norsk politikk. Oslo: Gyldendal, 120-145.

Behtoui, A., K. Boréus, U. Mörkenstam, A. Neergaard & S. Yazdanpanah (2021). “Skilda ojämlikhetsregimer? En jämförelse av praktikerna på kvinno- och mansdominerade arbetsplatser” in K. Boréus, A. Neergaard & L. Sohl (eds.), Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Lund: Nordic Academic Press, 211-238.

Books (co-edited volumes)

Mörkenstam, U., S. Dahlberg, R. Nilsson & C. Sandström (eds.) (2021). Sametingsval 2017. Stockholm: Santérus förlag.

Book chapters

Mörkenstam, U. & S. Dahlberg (2021). ”Valdeltagande på individnivå i sametingsvalet 2017 (och i två andra nationella val)”, in U. Mörkenstam, S. Dahlberg, R. Nilsson & C. Sandström (eds.), Sametingsval 2017. Stockholm: Santérus förlag.

Mörkenstam, U. & S. Dahlberg (2021). ”Partival och partibyte: partiernas väljare och väljarnas val av parti 2017”, in U. Mörkenstam, S. Dahlberg, R. Nilsson & C. Sandström (eds.), Sametingsval 2017. Stockholm: Santérus förlag.

Mörkenstam, U., R. Nilsson & S. Dahlberg (2021). ”Den samiska väljarkåren och rätten till självbestämmande”, in U. Mörkenstam, S. Dahlberg, R. Nilsson & C. Sandström (eds.), Sametingsval 2017. Stockholm: Santérus förlag.

Mörkenstam, U., R. Nilsson & J. Bergh (2021). ”Politiska skiljelinjer i den samiska väljarkåren i Sverige”, in U. Mörkenstam, S. Dahlberg, R. Nilsson & C. Sandström (eds.), Sametingsval 2017. Stockholm: Santérus förlag.

Nilsson, R. U. Mörkenstam, S. Dahlberg & C. Sandström (2021). ”Sametingsvalet 2017: kontinuitet och förändring”, in U. Mörkenstam, S. Dahlberg, R. Nilsson & C. Sandström (eds.), Sametingsval 2017. Stockholm: Santérus förlag.

Mörkenstam U. & P. Lantto (2021). ”De svenska samerna och kampen för erkännande och rättigheter som urfolk”, in M. Darvishpour & C. Westin (eds.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, 3d rev. ed. Lund: Studentlitteratur.

Work in progress

Mörkenstam, U., P. Selle & S. Valkonen (forthcoming). ”Who are ‘We, the People’? A comparative analysis of the right to register in the Sámi electoral roll in Finland, Norway, and Sweden”, in S. Valkonen et al (eds.), The Sámi World. London: Routledge.

Beckman, L., K. Gover & U. Mörkenstam (forthcoming). “The popular sovereignty of indigenous peoples: a challenge to democratic legitimacy in multi-people states”.

Dahlberg, S. & U. Mörkenstam (forthcoming). “Conceptions of democracy in context: using a distributional semantic model for collecting co-occurrence information from online data in 40 countries”.

Mörkenstam, U. (forthcoming). ”Constituent and constituted power? A comparative analysis of recognition of indigenous peoples in national constitutions”.

Publications (2015-2020)

Articles

Saglie, J., U. Mörkenstam & J. Bergh (2020). “Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis”, Nationalism and Ethnic Politics 26.

Mörkenstam, U.  (2019). “Organised hypocrisy? The Influence of International Norms on the Indigenous Rights Regime in Sweden”, The International Journal of Human Rights. DOI 10.1080/13642987.2019.1629907.

Dahlberg, S. & U. Mörkenstam (2019). “Social Identification, In-group Integration and Voter Turnout in Three Parliamentary Elections: An Analysis of the Swedish Sámi Electorate”, Electoral Studies 59, 99-108.

Bergh, J., S. Dahlberg, U. Mörkenstam & J. Saglie (2018). “Participation in Indigenous Democracy: Voter Turnout in Sámi Parliamentary Elections in Norway and Sweden”, Scandinavian Political Studies 41(4): 263-287.

Agné, H. & U. Mörkenstam (2018). “Should first-year doctoral students be supervised collectively or individually? Effects on thesis completion and time to completion”, Higher Education Research & Development 37(4): 669-682.

Beckman, L., U. Mörkenstam & J. Reinikainen (2016). “Popular Sovereignty, Globalization and Political Rights”, Revista Portuguesa de Ciència Política – Portuguese Journal of Political Science 6, 155-178.

Mörkenstam, U., E. Josefsen & R. Nilsson (2016). “The Nordic Sámediggis and the Limits of Indigenous Self-Determination”, Gáldu Cála – Journal of Indigenous Peoples Rights No. 1, 6-46.

Lawrence, R. & U. Mörkenstam (2016). “Indigenous Self-Determination through a Government Agency? The impossible task of the Swedish Sámediggi”, International Journal of Minority and Group Rights 23(1): 105-127.

Boréus, K. & U. Mörkenstam (2015). “Patterned Inequalities and the Inequality Regime of a Swedish Housing Company”, Nordic Journal of Working Life Studies 5(4): 105-124.

Mörkenstam, U. (2015). “Recognition As if Sovereigns: A Procedural Understanding of Indigenous Peoples’ Right to Self-Determination”, Citizenship Studies. 19(6-7): 634-648.

Josefsen, E., U. Mörkenstam & J. Saglie (2015). “Different Institutions in Similar States: The Norwegian and Swedish Sámediggis”, Ethnopolitics, 14(1): 32-51.

Books (co-editor)

Josefsen, E. U. Mörkenstam, R. Nilsson & J. Saglie (eds) (2017). Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige [One People, Different Elections. Sámi Parliament Elections in Norway and Sweden]. Oslo: Gyldendal. Oslo: Gyldendal (in Swedish/Norwegian).

Heinimäki, L. C. Allard, S. Kirchner, A. Xanthaki, S. Valkonen, U. Mörkenstam et al (eds) (2017). Actualizing Sámi Rights: International Comparative Research. Helsingfors: Statsrådets kansli.

Nilsson, R. S. Dahlberg & U. Mörkenstam (eds) (2016). Sametingsval: väljare, partier och media media [Elections to the Sámi Parliament: voters, parties and media]. Stockholm: Santérus förlag. Stockholm: Santérus förlag (in Swedish).

Beckman, L. & U. Mörkenstam (eds) (2016) Politisk teori [Political Theory] 2nd rev ed. Malmö: Liber förlag (in Swedish).

Book chapters

Mörkenstam, U. (2017). ”Some remarks on the criteria to register in the Sami electoral roll in Sweden”, in L. Heinimäki m fl (eds), Actualizing Sámi Rights: International Comparative Reserach. Helsingfors: Statsrådets kansli, 361-365.

Josefsen, E., U. Mörkenstam, R. Nilsson & J. Saglie (2017). ”Inledning”, i E. Josefsen, U. Mörkenstam, R. Nilsson & J. Saglie (eds), Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige. Oslo: Gyldendal Forlag, 11-23 (in Swedish).

Josefsen, E., U. Mörkenstam & J. Saglie (2017). ”Sametingene – institusjoner for selvbestemmelse”, i E. Josefsen, U. Mörkenstam, R. Nilsson & J. Saglie (eds), Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige. Oslo: Gyldendal Forlag, 24-55 (in Norwegian).

Josefsen, E., U. Mörkenstam & A-M. Fjellström (2017). ”Nominasjonsprosesser ved sametingsval”, i E. Josefsen, U.Mörkenstam, R. Nilsson & J. Saglie (eds), Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige. Oslo: Gyldendal Forlag, 56-79 (in Norwegian).

Bergh, J., S. Dahlberg, U. Mörkenstam & J. Saglie (2017). ”Valdeltagande”, i E. Josefsen, U. Mörkenstam, R. Nilsson & J. Saglie (eds), Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige. Oslo: Gyldendal Forlag, 178-194 (in Swedish).

Mörkenstam, U., J. Bergh, R. Nilsson, J. Saglie & R. Svensson (2017). ”Politiska skiljelinjer vid sametingsval i Norge och Sverige”, i E. Josefsen, U. Mörkenstam, R. Nilsson & J. Saglie (eds), Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige. Oslo: Gyldendal Forlag, 195-219 (in Swedish).

Mörkenstam, U. (2016). “Urfolks rätt till självbestämmande” [Indigenous peoples’ right to self-determination], in L. Beckman & U. Mörkenstam (eds), Politisk teori. 2nd rev ed. Malmö: Liber förlag, 198-216 (in Swedish).

Beckman, Ludvig & Ulf Mörkenstam (2016). ”Introduktion” [Introduction], in L. Beckman & U. Mörkenstam (eds), Politisk teori. 2nd rev ed. Malmö: Liber förlag, 8-13 (in Swedish).

Engelbrekt, K. & U. Mörkenstam (2016). “Forskarutbildningen: Att forska är att inte distraheras” [Doctoral studies: research is to avoid distractions], in L. Hagström, N. Bremberg, & A. Holmberg (eds), Att forska: praktiker & roller. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 31-53 (in Swedish).

Nilsson, R., S. Dahlberg & U. Mörkenstam (2016). ”Álggahus”, i R. Nilsson, S. Dahlberg & U. Mörkenstam (eds) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 9-25 (in North Sámi). The same chapter is available in South Sámi, ”Sisvege” and Lule Sámi, ”Àlggo” at https://www.sametinget.se/109542.

Nilsson, R., S. Dahlberg & U. Mörkenstam (2016.) ”Inledning”, i R. Nilsson, S. Dahlberg & U. Mörkenstam (eds) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 27-43 (in Swedish).

Lantto, P. & U. Mörkenstam (2016). “Historisk bakgrund: den svenska statens politik och samisk politisk mobilisering”, i R. Nilsson, S. Dahlberg & U. Mörkenstam (eds) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 45-75 (in Swedish).

Fjellström, A-M., U. Mörkenstam, M. Knobloch & R. Nilsson (2016). “Valsystem, partier och kandidater”, i R. Nilsson, S. Dahlberg & U. Mörkenstam (eds) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag,77-101 (in Swedish).

Dahlberg, S. & U. Mörkenstam (2016). “Valdeltagande i sametingsvalet 2013”, i R. Nilsson, S. Dahlberg & U. Mörkenstam (eds) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag,129-154 (in Swedish).

Dahlberg, S. & U. Mörkenstam (2016). “Partiernas väljare och partival”, i R. Nilsson, S. Dahlberg & U. Mörkenstam (eds) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 155-179 (in Swedish).

Nilsson, R., U. Mörkenstam & R. Svensson (2016). “Politiska skiljelinjer vid Sametingsval”, i R. Nilsson, S. Dahlberg & U. Mörkenstam (eds) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 181-200 (in Swedish).

Mörkenstam U., J. Bergh, S. Dahlberg & J. Saglie (2016). ”Valdeltagande, skiljelinjer och legitimitet: en jämförelse med Norge”, i R. Nilsson, S. Dahlberg & U. Mörkenstam (eds) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 289-311 (in Swedish).

Lantto, P. & U. Mörkenstam (2015). “Action, Organization and Confrontation: Strategies of the Sámi Movement in Sweden during the Twentieth century”, in M. Berg-Nordlie, J. Saglie & A. Sullivan (eds), Indigenous Politics: Institutions, Representation, Mobilisation. Colchester: ECPR Press, 131-159.

Lantto, P. & U. Mörkenstam (2015). “Samernas etnopolitiska mobilisering och utmaning av offentlig svensk samepolitik” [The Sámi ethno-political mobilisation and the challenge of Swedish Sámi policy], in M. Darvishpour & C. Westin (eds), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, 2nd rev ed. Lund: Studentlitteratur, 151-178 (in Swedish).

Current research project

The Sámi audiovisual collection – films and TV programs in archives and on line (this project is a collaboration between two research environments (Vaartoe – Centre for Sami Research at Umeå University, and the Department of Political Science at Stockholm University), and four cultural institutions: two with responsibility for Sámi culture (the Sámi Parliament, and Ájtte, the Swedish Mountain and Sámi Museum) and two with responsibility for the Swedish audio-visual cultural heritage (the Royal Library and the Swedish Film Institute). Principal investigator is  Patrik Lantto, Vaartoe, Umeå University, and the project is funded by the Swedish Research Council (2019-2021).

The last three decades we have witnessed a growing global acknowledgement of indigenous peoples’ rights, manifested in the 2007 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). The adoption of the declaration indicated that existing individual and minority rights were inadequate to protect the interests of indigenous peoples. Moreover, it established that indigenous peoples are equal to other peoples within international law, and as such indigenous peoples have the right to self-determination. An important part of self-determination is the right of indigenous peoples to their own culture and cultural heritage. The UNDRIP states, for instance, that indigenous peoples have the right to “practise and revitalize their cultural traditions and customs. This includes the right to maintain, protect and develop the past, present and future manifestations of their cultures, such as archaeological and historical sites, artefacts, designs, ceremonies, technologies and visual and performing arts and literature”, and they have the right to “maintain, control, protect and develop their cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions […]” (UN 2007, Art. 11, 31).

Sweden has today recognised the Sámi as an indigenous people and voted – together with 143 other countries – for the UNDRIP in the UN General Assembly. In a historical perspective, however, the relationship between the Swedish state and the Sámi in Sweden has been characterised by a hierarchical approach based on stereotypes, exoticism and notions of a superior versus an inferior culture. In Sweden, this outlook provided the basis for and was institutionalised by means of the first reindeer pasture laws of 1886 and 1898. The history of film media coincides with the reindeer pasture laws from the late 19th century, but studies on how depictions of the Sámi people and Sámi culture in film media – and later also in television – helped to form the Swedish majority view of the Sámi, and how it affected the Sámi themselves, their self-image and their relationship with Swedish society are rare. Despite the importance of the moving image as a means of presenting Swedish history and culture during the 20th century, there thus exists no comprehensive charting or study of the films and TV programs that depict the Sámi people and Sámi culture. The extent of the material is unknown, and research is impeded by the diffuse nature of the archive administrators (e.g. municipalities, foundations, and companies), the activities of which are subject to different laws, regulations and directives. There are additionally both technical and legal obstacles (especially rights issues) and commercial reasons that present an obstacle to making the material available.

The development of audio-visual forms of cultural representation during the 20th century was until the last decades dominated by the Swedish majority society. The Sámi rarely got to speak for themselves, and with only minor exceptions films and TV programs were produced, distributed, shown and reviewed by non-Sámi. Early film, e.g., confirmed and perpetuated the dominant Swedish conception of the Sámi as nomadic reindeer herders – the exotic stereotype – excluding many groups within Sámi society. When constructing an infrastructure on the Sámi audio-visual cultural heritage there are, therefore, good reasons to distinguish between “films about Sámi produced by non-Sámi” and “films about Sámi by Sámi”. One fundamental question in this project is thus how films and TV programs made by actors in the Swedish majority society may be transformed into a Sámi cultural heritage as part of the Swedish cultural heritage.

The AIM of this three-year project is to create an infrastructure for the Sámi audio-visual cultural heritage, i.e. to survey, catalogue, digitise and make available films and TV programs about the Sámi people and Sámi culture. This will be achieved by making an inventory of films and TV programs, quality-assuring the material’s metadata, and by creating a searchable digital sub-database to Svensk mediedatabas (SMDB, administered by the National Library of Sweden, KB) – the “Sámi audio-visual collection” – made available primarily for research through a net-based access from the search service SMDB. Some of the audio-visual material will also be made available to a wider audience through filmarkivet.se (a collaboration between KB and the Swedish Film Institute, SFI) and Öppet arkiv (Swedish public service television company, SVT). To make the audio-visual heritage available raises, however, different ethical issues, e.g. how to avoid recreating the prejudices and stereotypes the majority society has produced throughout history, and how to make this project relevant for the Sámi community. The project is thus divided into four parts: 1) Creating an inventory; 2) Metadata; 3) Promoting availability; and 4) Ethical issues.

The project is a collaboration between two research environments (Vaartoe – Centre for Sami Research at Umeå University, and the Department of Political Science at Stockholm University), and four cultural institutions: two with responsibility for Sámi culture (the Sámi Parliament, and Ájtte, the Swedish Mountain and Sámi Museum) and two with responsibility for the Swedish audio-visual cultural heritage (KB and SFI). Making the Sámi audio-visual heritage available for researchers would create a foundation for future research from wide a range of academic disciplines, e.g. archaeology, history, film, political science, geography, ethnography, and on topics such as the effects of climate change and the use of natural resources within the traditional Sámi settlement area. Moreover, making this heritage available is also of great importance in a wider societal context, since it will facilitate an opportunity for the Sámi to control, protect and develop their cultural heritage, and traditional cultural expressions, as well as promote the majority society’s understanding of and knowledge about the Sámi and their culture as part of the Swedish cultural heritage.

Previous projects (title)

Who are “We, the People”? Popular sovereignty in national constitutions and the challenge of indigenous peoples (principal investigator, with Ludvig Beckman, Kirsty Gover and Sofia Näsström, funded by the Swedish Research Council 2016-2019)

The Limits of Sámi Politics: Inside and Outside of the Sámi Polity (with colleagues from Norway and Sweden, principal investigator Jo Saglie, funded by the Norwegian Research Council 2017-2019)

The Sámi Parliaments as Representative Bodies: A Comparative Study of the Elections in Sweden and Norway 2013 (principal investigator, with colleagues from Norway and Sweden, funded by Formas 2013-2019)

Globalisation and New Political Rights. The Challenges of the Rights to Inclusion, Self-Determination and Secession (with Ludvig Beckman and Jouni Reinikainen, funded by The Swedish Research Council 2009-2016).

Indigenous rights to self-determination: The Institutional Design and Policy Process of the Swedish Sami Parliament (principal investigator, funded by Riksbankens Jubileumsfond 2009-2014)

Presumptions for Equality (with professor Kristina Boréus, funded by the Swedish Association of Local Authorities and Regions 2004-2006).

The Inner Boundary of Democracy – the Construction of Immigrants in Swedish Politics (principal investigator, funded by The Swedish Research Council 2001-2003).

Conceptions of Samihood in Swedish Sami Policy 1883-1997 (doctoral project, funded by the Faculty of Social Sciences, Stockholm University 1995-1999).