Olof Ruin

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Statsvetenskapliga institutionen
 4. Forskning
 5. Våra forskare
 6. Olof Ruin
 7. Senaste publikationerna av Olof Ruin

Senaste publikationerna av Olof Ruin

Författare Titel År
Olof Ruin
Därför lever intresset för Olof Palme än i dag 2012
Olof Ruin
Maktens former : tretton essäer om politik 2012
Olof Ruin
Finska i Sverige och svenska i Finland 2012
Olof Ruin
Regeringen måste inse sitt beroende  av oppositionen 2012
Olof Ruin
Osäkerheten kvarstår om socialdemokratins identitet 2012
Olof Ruin
Grundlagen och den Europeiska unionen 2010

En statsvetares olika sfärer : Uppsatser kring politik och förvaltning tillägnade Daniel Tarschys 2010
Olof Ruin
Deltagare på tre internationella nivåer 2010
Olof Ruin
Maktens män ramas in 2010
Olof Ruin
Det svenska i Finland 2010
Olof Ruin
De etablerade partierna bemötte SD på fel sätt 2010
Olof Ruin
Vi behöver en seriös debatt om vårt statsskick 2010
Olof Ruin
History and Future in the Baltic Sea Region 2010
Olof Ruin
Dagbok 2008 : Ett år som åttioårig 2010
Olof Ruin
Kung och statsminister : Från RF 1809 till RF 1974 2010
Olof Ruin
Hans Ruin - En gränsöverskridare 2010
Olof Ruin
Stat och konstitution 2008
Olof Ruin
Det statliga kommittéväsendet 2008
Olof Ruin
Två statsministrar kring en folkomröstning 2007
Olof Ruin
Statsministern : Från Tage Erlander till Göran Persson 2007

Politikens ramar och aktörer. : Femton uppsatser om vårt politiska system tillägnade Ingvar Carlsson. 2009
Olof Ruin
Sveriges statsminister och EU : ett halvår i centrum 2009
Olof Ruin
Sverige i min spegel : minnen och anteckningar från ett halvsekel 2009
Olof Ruin
Amerikabilder : anteckningar om USA från 50-tal till 90-tal 2009
Olof Ruin
Tage Erlander : serving the welfare state, 1946-1969 2009
Olof Ruin
Spänningar : Finland speglat i en familj 2009
Olof Ruin
I välfärdsstatens tjänst : Tage Erlander 1946-1969 2009
Olof Ruin
Studentmakt och statsmakt : Tre studier i svensk politik 2009
Olof Ruin
Mellan samlingsregering och tvåpartisystem : den svenska regeringsfrågan 1945-1960 2009
Olof Ruin
Kooperativa förbundet 1899-1929 : en organisationsstudie 2009

Vem forskar om vad?

Söker du ett visst forskningsområde, se våra sidor under Vem forskar om vad?

Our researchers

Use the links below to move over to our English pages for our researchers.

Ordlista sve/eng

 • Forskare - Researcher
 • Biträdande lektor – Associate senior lecturer
 • Universitetslektor – Senior lecturer
 • Docent – Associate professor
 • Professor - Professor