Contact

Göran Sundström is Professor of Political Science and Head of Department. His research is on public administration and administrative reform, core executives, the role of civil servants in a transformed state, the Europeanization of nation states, governance and institutional theory.

His most recent books are Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (Makadam, 2021), Tjugofem år av gemenskap – statsförvaltningen och Europeiska unionen (Sieps, 2020) and Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet. En forskningsantologi (Statskontoret, 2020). The first is co-edited with Maria Grafström and Martin Qvist and deals with the decisions behind the megaproject of planning, building, starting up and running the hospital Nya Karolinska Solna (NKS). The second one is co-authored with Bengt Jacobsson and discusses how the Swedish state administration has been affected by Sweden’s 25 years of membership in the EU. The third one is co-edited with Peter Ehn and deals with contemporary developments and problems within administrative reform policy. In 2019 he also co-edited the book Granskningssamhället – offentliga verksamheter under lupp (Studentlitteratur, 2019) which examines how control activities have evolved and changed within different policy areas in Sweden from 1990 to present day.

Publications

Books

Grafström, M., Qvist, M. and Sundström, G., eds, (2021). Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform. Makadam. LINK HERE

Jacobsson, B. and Sundström, G. (2020). Tjugofem år av gemenskap – statsförvaltningen och Europeiska unionen. Sieps 2020:3. LINK HERE

Ehn, P. and Sundström, G. eds (2020). Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet. En forskningsantologi. Statskontoret. LINK HERE

Jacobsson, B., Pierre, J. and Sundström, G., eds (2019). Granskningssamhället – offentliga verksamheter under lupp. Studentlitteratur.

Jacobsson, B. and Sundström, G., eds (2017). En modern myndighet. Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos. Lund: Studentlitteratur.

Andersson, C., Erlandsson, M. and Sundström, G. (2017). Marknadsstaten. Om vad den svenska staten gör med marknaderna – och marknaderna med staten. Stockholm: Liber.

Jacobsson, B., Pierre, J. and Sundström, G. (2015). Governing the Embedded State. The Organizational Dimension of Governance. Oxford: Oxford University Press.

Jacobsson, B. and Sundström, G., eds (2014). Demokrati och förvaltning. En festskrift till Rune Premfors. Handelshögskolan i Stockholm, SIR.

Sundström, G., Soneryd, L. and Furusten, S., eds (2010). Organizing Democracy. Edward Elgar.

Premfors, R., Ehn, P., Haldén, E. and Sundström, G. (2009). Demokrati & Byråkrati. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Pierre, J. and Sundström, G., eds (2009). Samhällsstyrning i förändring. Malmö: Liber.

Premfors, R. and Sundström, G. (2007). Regeringskansliet. Malmö: Liber.

Jacobsson, B. and Sundström, G. (2006). Från hemvävd till invävd. Europeiseringen av svensk förvaltning och politik. Malmö: Liber.

Sundström, G. (2003). Stat på villovägar. Resultatstyrningens framväxt i ett historisk-institutionellt perspektiv. Akademitryck. Stockholms Studies of Politics 96. Stockholm University: Department of Political Science. Edsbruk: Akademitryck AB

Articles

Sundström, G. (2020). ”’Speaking Truth to Power’ – ett hotat ideal?”, SvJT, Häfte 1, 2020:51-65.

Sundström, G. (2019). “Statstjänstemannarollen ur ett förvaltningspolitiskt perspektiv”, Nordisk Administrativ Tidskrift, 1:57-72.

Madestam, J., Sundström, G. and Bergström, G. (2018). “Public or Private – Does it Really Matter? How School Leaders in Public and Private Schools Perceive Their Roles”, Scandinavian Journal of Public Administration, 22(3):129-152.

Sundström, G. and Lemne, M. (2016). ”BSU-utredningen betraktad från andra sidan bron”, Politica, 48(4):455-480.

Sundström, G. (2016). “Strategisk styrning bortom NPM”, Statsvetenskaplig tidskrift, 1: 145-171.

Sundström, G. (2016). ”Seconded National Experts as Part of Early Mover Strategies in the European Union: The case of Sweden”, Journal of European Integration, 38(2): 131-145.

Sundström, G. (2009). “’He Who Decides’: Swedish Social Democratic Governments from a Presidentialisation Perspective”, Scandinavian Political Studies, 32(2): 143–170.

Sundström, G. (2006). ”Management by Results. Its Origin and Development in the Case of the Swedish State”, in International Public Management Journal, 9(4): 399–427.

Sundström, G. and Jacobsson, B. (2006). “L‟État intégré. De gouvernement à gouvernance: le cas de la Suède”, in Télescope, 13(2): 56–79.

Book chapters

Grafström, M., Qvist, M. and Sundström, G. (2021). ”Megaprojektet Nya Karolinska Solna”, in Grafström, M, Qvist, M. and Sundström, G. eds, Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform. Makadam, p. 9-24.

Andersson, C., Smas, L. and Sundström, G. (2021). ”En särskild typ av megaprojekt”, in Grafström, M, Qvist, M. and Sundström, G. eds, Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform. Makadam, p. 26-51.

Sundström, G., Grafström, M. and Qvist, M. (2021). ”Om komplexa beslutsprocesser”, in Grafström, M, Qvist, M. and Sundström, G. eds, Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform. Makadam, s. 52-68.

Larsson, T. and, Sundström, G. (2021). ”Politikerna: konflikt eller samarbete?”, in Grafström, M, Qvist, M. and Sundström, G. eds, Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform. Makadam, p. 172-189.

Sundström, G. and Andersson, C. (2021). ”Tjänstepersonerna: ett brutet förvaltningskontrakt?”, in Grafström, M, Qvist, M. and Sundström, G. eds, Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform. Makadam, s. 190-213.

Sundström, G. and Johannesson, L. (2021). ”Hur kontrollerades beslutsfattandet”, in Grafström, M, Qvist, M. and Sundström, G. eds, Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform. Makadam, p. 282-303.

Sundström, G., Martin Qvist and Grafström, M. (2021). ”Slutsatser och lärdomar”, in Grafström, M, Qvist, M. and Sundström, G. eds, Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform. Makadam, p. 304-328.

Ehn, P. och Sundström, G. (2020). ”Förvaltningspolitik i förändring”, in Ehn, P. and Sundström, G. eds (2020). Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet. En forskningsantologi. Statskontoret.

Sundström, G. (2020). ”Perspektiv på politisk styrning”, in Ehn, P. and Sundström, G. eds (2020). Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet. En forskningsantologi. Statskontoret.

Sundström, G. (2020). ”Förvaltningspolitikens organisering”, in Ehn, P. and Sundström, G. eds (2020). Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet. En forskningsantologi. Statskontoret.

Sundström, G. (2019). ”Granskningspolitikens huvudlinjer”, in Jacobsson, B., Pierre, J. and Sundström, G., eds, Granskningssamhället – offentliga verksamheter under lupp. Studentlitteratur.

Jacobsson, B. and Sundström, G. (2019). “Variation och likformighet i granskningen”, in Jacobsson, B., Pierre, J. and Sundström, G., eds, Granskningssamhället – offentliga verksamheter under lupp. Studentlitteratur.

Jacobsson, B. and Sundström, G. (2019). “Mönster i granskningssamhället”, in Jacobsson, B., Pierre, J. and Sundström, G., eds, Granskningssamhället – offentliga verksamheter under lupp. Studentlitteratur.

Jacobsson, B. Pierre, J. and Sundström, G. (2019). ”Den offentliga granskningen”, in Jacobsson, B., Pierre, J and Sundström, G., eds, Granskningssamhället – offentliga verksamheter under lupp. Studentlitteratur.

Sundström, G. (2017). ”När politiker styr med tillit”, i Örn. P., red., Leda med tillit. Idealistas förlag, s. 98-107.

Jacobsson, B. and Sundström, G. (2017). “Ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos”, in Jacobsson, B. and Sundström, G., eds, En modern myndighet. Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos. Lund: Studentlitteratur, p. 15-30.

Sundström, G. (2016). ”Den moderniserande staten”, i Ivarsson Westerberg, A. and Nilsson, T. eds, Den mångsidiga staten. Studentlitteratur, p. 119-125.

Sundström, G. (2016). ”Den ansvarstagande staten”, i Ivarsson Westerberg, A. and Nilsson, T. eds, Den mångsidiga staten. Studentlitteratur, p. 77-84.

Sundström, G., Bergström, G. and Madestam, J. (2016). ”Privat eller offentligt – spelar det någon roll?”, in Johansson, O. and Svedberg, L., eds, Att leda mot skolans mål. Andra upplagan. Gleerups utbildning AB, p. 65-84.

Sundström, G. (2015). ”Administrative Reform”, in Pierre, J., ed., Oxford Handbook on Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press, p. 315-331.

Jacobsson, B. and Sundström. G. (2015). ”Governing the State”, in Pierre, J., ed., Oxford Handbook on Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press, p. 347-361.

Jacobsson, B. and Sundström, G. (2015). ”The Europeanization of the Swedish State”, in Pierre, J., ed., Oxford Handbook on Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press, p. 515-528.

Andersson, C., Erlandsson, M and Sundström, G. (2015). ”Vad gör staten med marknader och marknader med staten?”, in, Brunsson, N., ed., Att organisera marknader. Slutrapport från ett forskningsprogram. RJ:s skriftserie 5. Riksbanklens jubileumsfond och Makadams förlag, p. 75-90.

Ivarsson Westerberg, A. and Sundström, G. (2014). “Den anonyma förvaltningspolitiken”, in Ivarsson Westerberg, A. and Sundström, G., eds, ”Syns inte men finns ändå…” Ett seminarium om förvaltningspolitik, Södertörns högskola, Förvaltningsakademin, nr 2, p. 7-22.

Sundström, G. (2014). ”Politik utan hemvist. Utmaningar och utvecklingsbehov i förvaltningspolitiken”, in Jacobsson, B. and Sundström, G, eds, Demokrati och förvaltning. En festskrift till Rune Premfors. Handelshögskolan i Stockholm, SIR, p. 83-94.

Andersson, C., Erlandsson, M. and Sundström, G. (2014). ”Marknadsstaten”, in Björkman, J., Fjæstad, B. and Alexius, S. eds, Alla dessa marknader. Riksbankens Jubileumsfonds årsbok. Makadam förlag (2014), p. 37-50.

Jacobsson, B and Sundström, G. (2011). ”De Gouvernement à Gouvernance: Le Cas de la Suède”, i Côté, L., eds, La Gouvernance. Frontières, dispositifs et agents. Presses de l‟Université du Québec, p. 9-53.

Sundström, G. and Premfors, R. (2010). ”Vem håller i rodret – 30 år senare?”, in Möller, T. and Ruin, O., eds, En statsvetares olika sfärer. Uppsatser kring politik och förvaltning tillägnade Daniel Tarschys. Hjalmarson & Högberg, p. 79-99.

Casula Vifell, Å. and Sundström, G. (2010). ”‟Loin des yeux, loin du coeur‟. Recrutement et trajectoires des fonctionnaires suédois dans l‟Union européenne”, in Michel, H and Robert, C, eds, La fabrique des Européens. Processus de socialisation et construction européenne. Presses universitaires de Strasbourg, p. 65-102.

Sundström, G., Furusten, S. and Soneryd, L. (2010). ”Democracy, governance and the problem of the modern actor” in Sundström, G., Soneryd, L. and Furusten, S., eds, Organizing Democracy. The Construction of Agency in Practice. Edward Elgar, p. 1-13.

Sundström, G. (2010). “In Search of Democracy. The process behind the Swedish forest-sector objectives”, in Sundström, G., Soneryd, L. and Furusten, S., eds, Organizing Democracy. The Construction of Agency in Practice. Edward Elgar, p. 79-93.

Soneryd. L., Furusten, S. and Sundström, G. (2010). ”Democratic values and the organizing of actors in governance structures”, in Sundström, G., Soneryd, L. and Furusten, S., eds, Organizing Democracy. The Construction of Agency in Practice. Edward Elgar, p. 131-146.

Jacobsson, B. and Sundström, G. (2009). ”Between autonomy and control: transformation of the Swedish administrative model”, in Roness, P. G. and Saetren, H., eds, Change and Continuity in Public Sector Organizations Essays in Honour of Per Lægreid. Oslo: Fagbokforlaget, p. 103-126.

Sundström, G. and Pierre, J. (2009). ”Samhällsstyrning i förändring”, in Pierre, J. and Sundström, G., eds, Samhällsstyrning i förändring. Regeringskansliet och nya governanceformer. Malmö: Liber, p. 7-31.

Pierre, J. and Sundström, G. (2009). ”Politikens roll i samhällsstyrningen”, in Pierre, J. and Sundström, G., eds, Samhällsstyrning i förändring. Regeringskansliet och nya governanceformer. Malmö: Liber, p. 246-263.

Sundström, G. (2009). “Fångade i nätet? – om de skogliga sektorsmålens framväxt”, in Pierre, J. and Sundström, G., eds, Samhällsstyrning i förändring. Regeringskansliet och nya governanceformer. Malmö: Liber, p. 149-177.

Sundström, G. (2007). ”Management by Results: Its Way from Idea to Dogma in the Case of Sweden”, in Longo, F. och Cristofoli, D., eds, Strategic Change Management in the Public Sector. The European Foundation for Management Development (EFMD). John Wiley & Sons, Ltd, p. 233-263.

Sundström, G. (2001). ”Relationer inom staten” in Jacobsson, B., Lægreid, P och Pedersen, O. K., eds, Europaveje. EU i de nordiske centralforvaltninger. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, p. 137-158.

Jacobsson, B. och Sundström, G. (2000). ”Europa till vardags”, in Ståhlberg, K., ed., Kontinuitet och förnyelse. Europeisk integration och nordisk förvaltningsanpassning. Nordiska ministerrådet, 2000:3, p. 91-116.

Ehn, P., and Sundström, G. (1997). ”Samspelet mellan regeringen och statsförvaltningen” i Det svåra samspelet. Resultatstyrningens framväxt och problematik. Rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen, SOU 1997:15.

Other articles

Sundström, G. (2015). ”Litteraturgranskning av Erik Lundbergs avhandling A Pluralist State? Civil Society Organizations’ Access to the Swedish Policy Process 1964-2009”. Anmälan i Statsvetenskaplig tidskrift, nr 1, s. 106-114.

Sundström, G. (2013). ”Några reflektioner kring utvärdering av högre utbildning”, Statsvetenskaplig tidskrift, nr 4, s. 451-453.

Reports and Working Papers (selection)

Larsson, T. and Sundström, G. (2020). Den dubbla demokratimodellens politiska pris. Oppositionens roll i besluten bakom byggandet av Nya Karolinska Solna. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Sundström, G. (2019). Framtidens universitetssjukhus. Beslut om Nya Karolinska Solna, delrapport 2 till Region Stockholm. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Sundström, G. (2018). Framtidens universitetssjukhus. Beslut om Nya Karolinska Solna, delrapport 1 till Stockholms läns landsting. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Ivarsson Westerberg, A. and Sundström, G., eds (2014). ”Syns inte men finns ändå…” Ett seminarium om förvaltningspolitik. Södertörns högskola, Förvaltningsakademin, nr 2.

Casula Vifell, Å. and Sundström G. (2010). ”Out of sight – out of mind.” Swedish recruitment of EU-civil servants, Score Working paper 2010:10.

Jacobsson, B. and Sundström, G. (2007). Governing State Agencies. Transformations in the Swedish Administrative Model. Score Working paper 2007:5.

Sundström, G. and Jacobsson, B. (2007). The embedded state. From government to governance: The case of Sweden. Score Working paper 2007:3.

Sundström, G. (2005). Målstyrningen drar åt skogen. Om government och governance i svensk skogspolitik. Score Working paper 2005:6.

Sundström, G. (2004). 'Management by Measurement'. Its Origin and Development in the Case of the Swedish State. Score Working paper 2004:8.

Sundström, G. (2001). ”Ett relativt blygsamt förslag” – resultatstyrningens framväxt ur tre perspektiv. Score Working paper 2001:2.

Jacobsson, B. and Sundström, G. (2001). Resultat utan lärande. Erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning. Score Working paper 2001:15.

Sundström, G. (2000). Förvaltningsmodellen och EU – om relationerna mellan Näringsdepartementet och Konkurrensverket i EU-arbetet. Statskontoret 2000:20B.

Sundström, G. (1999). ”Att tala med en röst.” En studie av hur EU-medlemskapet påverkar samordningen inom Regeringskansliet. Score Working paper 1999:8

Jacobsson, B. and Sundström, G. (1999). ”Invävd i Europa.” En undersökning av den svenska statsförvaltningens EU-arbete. Score Working paper 1999:10.

Conference papers (selection)

Sundström, G. (2018). ”Statstjänstemannarollen ur ett förvaltningspolitiskt perspektiv”, paper presented at the Swedish Political Science Association’s (Swepsa) annual meeting, Malmö University, Departement of Political Science, 3-5 okt.

Jacobsson, B and Sundström, G. (2018). ”Organizing for Scrutiny”, paper presented at the European Group for Public Administration’s (EGPA) annual meeting, Lausanne, 5-8 sep.

Sundström, G., Jacobsson, B. and Vähämäki, J. (2014). “Resultatagendan inom biståndet”, paper presented at the Nordic Political Science Association’s (NoPSA) annual meeting, Gothenburg University, Department of Political Science, 12-15 Aug.

Dahl. M., Sundström, G. and Tamm Hallström, K. (2014). “Organizing for trust. Analyzing Markets as Partially Organized”, paper presented at the conference “Partial Organization”, Score, 12‐13 June.

Sundström, G. (2013). ”Politicians and Bureaucrats. Who’s Pulling the Strings?”, paper presented at the Swedish Political Science Association’s (Swepsa) annual meeting, Stockholm University, Departement of Political Science, 2-4 Okt.

Sundström, G (2013). “Swedish Public Managament Policy”, paper presented at the Swedish Political Science Association’s (Swepsa) annual meeting, Stockholm University, Department of Political Science, 2-4 Okt.

Jacobsson, B. and Sundström (2010). “The Governing of States. Transformations in the Swedish Administrative Model”, paper presented at The Australian Political Science Association’s (APSA) Conference “Connected Globe: Conflicting Worlds”, Melbourne, working group “Governance Theory, Democracy & the State”, 28 Sep.

“Out of sight – out of mind. Swedish recruitment of EU-civil servants“ (med Åsa Vifell), papper presenterat vid konferensen “L’europé: Objet, Agent et Enjeu de Socialization“, Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, Lyon, Frankrike, 9–10 okt, 2008.

“Governing State Agencies. Transformations in the Swedish Administrative Model” (med Bengt Jacobsson), papper presenterat vid Swedish Political Science Association’s (Swepsa) annual meeting, arbetsgruppen ”Organisering, implementering och utvärdering i offentlig politik”. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 26–27 sep, 2008.

“Governing State Agencies. Transformations in the Swedish Administrative Model” (med Bengt Jacobsson), papper presenterat vid European Consortium for Political Research (ECPR) årliga konferens, sektionen för ‘Regulation and Governance’, panel 379, Pisa, Italien, 6–8 sep, 2007.

”The Limits of Loyalty. Civil Servants’ Role Perception within the Swedish Government Office” (med Rune Premfors), papper prersenterat vid International Political Science Association’s (IPSA) världskongress, panel RC27.19: “Core Executives: Change and Dynamics of Central Government Organization”,  Fokuoka, Japan, 9–13 juli, 2006.

“Målstyrningen drar åt skogen. Om government och governance i svensk skogspolitik”, papper presenterat vid Swedish Political Science Association’s (Swepsa) annual meeting, , arbetsgruppen ”Förvaltningspolitik”, Stockholm universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 7–9 okt, 2004.

“Management by Measurement. Its Origin and Development in the Case of the Swedish State”, papper presenterat vid European Group of Public Administration (EGPA) årliga konferens, Study Group 2: “Productivity and Quality in the Public Sector”, Ljubljana, Slovenien, 1-4 sep, 2004.