Karin Bäckstrand.

 

Karin Bäckstrand

Karin Bäckstrand är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning och specialiserad på global miljöpolitik.

Hemsida

Andreas Duit

 

Andreas Duit

Andreas Duit är professor i statsvetenskap och specialiserad på komparativ miljöpolitik, särskilt statens roll i att hantera miljöproblem.

Hemsida

 

Naghmeh Nasiritousi

Naghmeh Nasiritousi är doktor i statsvetenskap och specialiserad på internationell klimat- och energipolitik.

Hemsida