Jon Nyhlén

Jon Nyhlén är doktor i statsvetenskap och specialiserad på integrations – och migrationspolitik på kommunal nivå. Särskilt skillnader mellan olika kommuners flyktingmottagande, främlingskritiska partiers påverkan på lokalt flyktingmottagande samt konsekvenser av den så kallade "etableringsreformen". Betydelsen av lokala arbetssätt för integration av nyanlända.

Hemsida

 

Martin Qvist

Martin Qvist är doktor i statsvetenskap.

Hemsida