Lenita Freidenvall

 

Lenita Freidenvall

Lenita Freidenvall är docent i statsvetenskap och specialiserad på jämställdshetspolitik.

Hemsida

 

Maria Jansson

Maria Jansson är docent i statsvetenskap och specialiserad på jämställdhetspolitik.

Hemsida

Torbjörn Larsson

 

Torbjörn Larsson

Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap och specialierad på bland annat svensk politik och offentlig förvaltning.
Hemsida

Tommy Möller

 

Tommy Möller

Tommy Möller är professor i statsvetenskap och specialiserad på svenska politiska partier och politiskt ledarskap.

Hemsida

 

Göran Sundström

Göran Sundström är professor i statsvetenskap och specialiserad på offentlig förvaltning.

Hemsida