Vid institutionen finns ett forskarutbildningsråd (FUR) för överläggningar om frågor med anknytning till forskarutbildning och forskning. Rådet består av de lärare som i egenskap av huvudhandledare eller biträdande handledare handleder doktorand, samt dem som utan att vara handledare är universitetslektor med docentkompetens eller professor. I forskarutbildningsrådet ingår även två doktorandrepresentanter som utses av doktorandrådet.

Ordförande FUR: Ludvig Beckman

Sekreterare FUR: Christian Möllerop