Alla kurser som doktoranden läser under sin utbildning måste rapporteras i det studieadministrativa systemet Ladok, detta görs av administratören för forskarutbildningen. Kurser som har rapporterats ligger sedan (tillsammans med godkänd avhandling) till grund för examen. Du kan själv se vilka av dina kurser som har rapporterats på www.minastudier.su.se.

Kurser vid institutionen

Kurser som läses vid institutionen rapporteras automatiskt av examinerande lärare, doktoranden behöver inte själv rapportera någon information.

Tillgodoräknande

Alla kurser som läses vid annan institution/lärosäte måste tillgodoräknas och doktoranden måste själv aktiv ansöka om tillgodoräknande. Detta bör göras på en gång efter genomgången kurs. Kurser som ska tillgodoräknas måste godkännas av både handledaren och studierektor för forskarutbildningen.

För att ansöka om tillgodoräknande, fyll i blanketten enligt instruktioner nedan:
Ansökan om tillgodoräknande (50 Kb)