Allmän studieplan

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i Stockholm. Allmänna bestämmelser rörande utbildning på forskarnivå återfinns i Högskoleförordningen. Utbildning på forskarnivå ges i den omfattning tillgängliga resurser medger.

I studieplanen finner du bland annat information om målen för utbildningen, behörighet och förkunskapskrav, antagning, utbildningens uppläggning och innehåll, m.m.

Allmän studieplan (240 Kb)

Tillämpningsföreskrifter

I tillämpningsföreskrifterna för forskarutbildningen finner du bland annat information om kurser, seminarier, handledning, avhandlingsarbete och finansiering.

De nya tillämpningsföreskrifterna antogs av institutionsstyrelsen 2015-10-20.

Tillämpningsföreskrifter (151 Kb)

 

Andra regler och föreskrifter