Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet - en forskningsantologi.

Göran Sundström, professor i statsvetenskap, är tillsammans med Peter Ehn, utredare Statskontoret, redaktör för den nya antologin ”Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet” som ges ut av Statskontoret.

I antologin analyserar och diskuterar elva förvaltningspolitiska forskare utvecklingstendenser och förändringsbehov i den statliga förvaltningen och i förvaltningspolitiken. De visar på komplexiteten i de statliga verksamheterna och lyfter fram andra vägar att organisera och styra verksamheterna.

I antologin diskuteras en mängd olika aspekter av förvaltningspolitiken. Exempelvis skriver;

Emma Ek Österberg, om de alltmer långtgående försöken att styra marknader med hjälp av offentlig upphandling. Upphandlingen innebär att staten agerar som marknadsaktör (köpare), vilket betyder att styrningen sker både av och på marknaden samtidigt,

Ingrid Gustafsson, om en viss typ av regler – standarder – som har kommit att styra statliga myndigheter alltmer. Hon visar att denna typ av styrning får långtgående demokratiska konsekvenser, och

Shirin Ahlbäck Öberg och Göran Sundström, om förvaltningspolitikens organisering. De visar hur New Public Management-idéerna om managementisering och företagisering har befästs i statsförvaltningen genom att centralt placerade aktörer har skapat olika organisatoriska arrangemang – i form av förvaltningar, författningar, dokument och ett språk – som utgår från och främjar idéerna.

Antologin går att ladda ner här.