Projektet studerar hur europeiska advokaters roller som väktare av rättsstaten omförhandlas och omdefinieras när advokater förväntas agera som "poliser" och som statens agenter i kampen mot penningtvättbrott och terrorist finansiering. Vi analyserar hur denna process av säkerhetisering med avseende på privata aktörer manifesteras i praktiken genom en jämförande studie av advokater i Storbritannien, Sverige, Tyskland och Frankrike. Den empiriska bakgrunden är att det andra EU direktivet från 2001 (2001/97) and det tredje direktivet från 2005 (2005/60/EC), i synnerhet, om penningtvätt och terroristfinansiering tvingar banker, advokater, revisorer och en rad andra finansiella institutioner att följa en risk-baserad policy i deras kontakter med klienter. Det betyder, bland annat, att advokater förväntas föra omfattande register av sina klienter och rapportera till den nationella finanspolisen om minsta misstanke om penningtvätt och terroristfinansiering utan att berätta detta för klienten.

EU-direktiven är en del av en pågående etablering av EU:s “Terrorist Finance Tracking System (TFTS)” och följer den internationella organisationens FATFs rekommendationer (”Financial Action Task Force”) och den amerikanska administrationens politiska fokus på den finansiella sektorn sedan den 9 september 2001. Fallet med advokater och terroristfinansiering är ett kritiskt fall om var man drar gränsen mellan offentliga och privata aktörer. På vilket sätt kan advokater vara ansvariga för att förhindra terroristhandlingar? I projektet studeras hur advokater hanterar rollen som väktare av mänskliga rättigheter i demokratier, å den ena sidan, och som statens agenter i säkerhetiseringsprocesser i kampen mot terrorism, å den andra.

I projektet ingår professor Ulrika Mörth, docent Karin Svedberg Helgesson från Handelshögskolan i Stockholm och Ola Svenonius, postdok i statsvetenskap.