Materialet riktar sig främst till ungdomar inför valet 2018 och är fritt att använda i skolor och andra undervisningssammanhang. Här hittar du en skrift kring åtta teman samt fyra filmer som anknyter till dessa. De medverkande forskarna i skriften och filmerna är alla verksamma vid Stockholms universitet. 

Materialet har tagits fram inom ramen för projektet Fest-i-val som syftar till att öka gymnasieelevers kunskap om valrörelser, betydelsen av valdeltagande och rösträttsreformer, och i förlängningen deras förståelse för hur Sverige styrs. Projektet har fått stöd från Riksbankens jubileumsfond och är ett samarbete med Stockholm Stad, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Stockholm universitetets särskilda satsning för vetenskap och beprövad erfarenhet #faktatillit.

Inom ramen för projektet arrangerar Stockholms universitet en heldag för inbjudna gymnasieskolor under namnet Fest-i-val som bland annat innehåller workshops och en plenumdiskussion.

8 lektioner i val - Politik och demokrati inför valet 2018 (2212 Kb)


Mediernas betydelse i en valrörelse

Förstagångsväljaren Somayeh Alizadeh möte medieforskaren Ester Pollack.

 

 

Känslor i politiken

Förstagångsväljaren Dersim Esmaelzade möter historikern Jens Ljunggren.

 

 

Kan vi lita på opinionsundersökningar?

Förstagångsväljaren Malte Moberg möter statsvetaren Soetkin Verhaegen.

 

 

Vad avgör vem som får rösta?

Förstagångsväljaren Mia Gerde möter demokratiforskaren Ludvig Beckman.