Forskarna vid Statsvetenskapliga institutionen är engagerade i en rad olika forskningsprojekt. Förutom de länkar som du finner nedan finns flera intressanta projekt vid institutionen. Mer information finns på forskarnas personliga hemsidor under Våra forskare.

Forskningsprojekt

Samverkansprojekt

Forskningsnätverk och forskningskonsortier