Arbetsmiljö, likabehandling och jämställdhet

Arbetsmiljö, likabehandling och jämställdhet

Här hittar du information om institutionens arbetsmiljöarbete. Du kan även ladda ner vår handlingsplan.

Statsvetenskapliga institutionen har ett lokalt Råd för arbetsmiljö-, likabehandling- och jämställdhet (RALJ) vars uppgift är att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter vid institutionen. Gruppen arbetar med att bevaka och väcka intresse för frågor om arbetsmiljö och lika villkor.

I anslutning till det lokala rådet upprättar institutionen en tvåårig handlingsplan för att kunna utöva systematiskt arbetsmiljöarbete.

Handlingsplan för institutionens arbetsmiljöarbete

Statsvetenskapliga institutionens handlingsplan 2019-2020 (137 Kb)

Ledamöter

Lenita Freidenvall, ordförande

Mica Caldegren, studeranderepresentant

Agneta Sundman Claesson, T/A-representant

Sara Moritz, doktorandrepresentant

Christian Antoni Möllerop, T/A-representant

Nagmeh Nasiritousi, representant lärare/forskare

Pernilla Nordahl, skyddsombud

Mindy Parkkinen, studeranderepresentant

Magnus Reitberger, representant lärare/forskare

Aino Simola, studeranderepresentant

Carl Vikberg, doktorandrepresentant

Jämställdhet och likabehandling

Institutionens jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan 2017-2019 (191 Kb)

Institutionens likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 2017-2019 (112 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa