Internsidorna är reserverade för medarbetarna vid vår institution.

Här finns bl.a. information om institutionsstyrelsen, personaladresser, policydokument, arbetsuppgifter och blanketter.

Till internsidorna

Miljö

Besök gärna miljöwebben på SU:s hemsida för att bekanta dig med universitetets miljöarbete och miljöpolicy.
http://www.su.se/miljo

För forskare

www.su.se/medarbetare/service/forskning

För lärare

www.su.se/medarbetare/service/undervisning

För studieadministratörer

www.su.se/medarbetare/studieadministration

För prefekter och administrativa chefer

www.su.se/medarbetare/fran-ledningen/chefsinformation