Lars Johan Hierta
Lars Johan Hierta
 

Fram till dess att Stockholms högskola blev Stockholms universitet och högskolans olika ämnen organiserades som institutioner år 1960 var professuren i stort sett den enda fasta tjänsten som fanns i ämnet.

Från och med januari 2021 är Jan Teorell innehavare av professuren.

Innehavare av professuren

• 1935-1947: Herbert Tingsten
• 1948-1958: Elis Håstad
• 1958-1967: Gunnar Heckscher
• 1967-1976: Hans Meijer
• 1976-1993: Olof Ruin
• 1994-1999: Björn Wittrock
• 2002-2005: Diane Sainsbury
• 2009-2020: Michele Micheletti
• 2021- : Jan Teorell

Herbert Tingsten
Herbert Tingsten, Hiertaprofessor 1935—1947.
 
Elis Håstad
Elis Håstad, Hiertaprofessor 1948—1958.
 
 
Gunnar Heckscher
Gunnar Heckscher, Hiertaprofessor 1958—1967.
 
 
Hans Meijer
Hans Meijer, Hiertaprofessor, 1967—1976.
 
 
Olof Ruin
 
 
 
Olof Ruin, Hiertaprofessor 1976—1993.
 
Björn Wittrock
Björn Wittrock, Hiertaprofessor 1994—1999.
 
 
Diane Sainsbury
Diane Sainsbury, Hiertaprofessor 2002—2005.
 
 
Michele Micheletti

Michele Micheletti, Hiertaprofessor 2009—...