Anna Andersson

Arkivarie
Ansvarsområden: arkivarie och registrator.
Kontaktuppgifter

Emma Bergström

Studieadministrativ samordnare
Ansvarsområden: bemanning grundnivå och avancerad nivå, sekreterare i GUR.
Kontaktuppgifter

Agneta Sundman Claesson

Administrativ chef
Ansvarsområden: Övergripande ansvar för den administrativa verksamheten samt ansvarig för bokslut, doktorandfinansiering, prolongation, lokaler och anställningsbeslut.
Kontaktuppgifter

Oskar Eriksson

Studieadministratör grundutbildning
Ansvarsområden: kursadministration Statsvetenskap II/Political Science II, Statsvetenskap III/Political Science III, studentexpedition.
Kontaktuppgifter

Erica Fredriksson

Studievägledare/administratör för masterutbildningen
Ansvarsområden: kursadministration och studievägledning för masterutbildningen, alumnansvarig.
Kontaktuppgifter

Sebastian Klarås

Ekonom
Ansvarsområden: löpande faktureringar, budget, halv- och helårsbokslut, attesteringar, upphandlingar, resebyrå/resebokningar.
Kontaktuppgifter

Anneli Lindén

Personalhandläggare
Ansvarsområden: personaladministration,  sukatansvarig, resor och utlägg.
Kontaktuppgifter

Christian Möllerop

Studievägledare/administratör för utbildning på forskarnivå
Ansvarsområden: studievägledning och administration för forskarutbildningen.
Kontaktuppgifter

Pernilla Nordahl

Administratör
Ansvarsområden: IT och telefoni, nycklar, passerkort samt kopiatorer, lokaler, allmänna seminariet, konferenser/evenemang.
Kontaktuppgifter

Jonas Rådne

Studievägledare/Internationell koordinator
Ansvarsområden: utbytesverksamhet och studievägledning.
Kontaktuppgifter

Åsa Sandlund

Studieadministratör grundutbildning
Ansvarsområden: Statsvetenskap I, KOPO-programmet, tentamenansvarig, studentexpedition och arkivvårdare.
Kontaktuppgifter

Sofie Trosell

Kommunikatör
Ansvarsområden: kommunikation, hemsidan, sekreterare i institutionsstyrelsen.
Kontaktuppgifter