Prefekt

Professor Göran Sundström
Kontaktuppgifter
Mottagningstid efter överenskommelse.

Ställföreträdande prefekt

Professor Eva Erman
Kontaktuppgifter
Mottagningstid efter överenskommelse.

Studierektor för grundnivån

Biträdande universitetslektor Jon Nyhlén
Kontaktuppgifter
Mottagningstid efter överenskommelse.

Studierektor för avancerad nivå

Universitetslektor Jouni Reinikainen
Kontaktuppgifter
Mottagningstid efter överenskommelse.

Studierektor för forskarutbildningen

Biträdande lektor Niklas Bremberg
Kontaktuppgifter
Mottagningstid efter överenskommelse.

Administrativ chef

Agneta Sundman Claesson
Kontaktuppgifter