Studentinformation

Mycket av den information som rör kurser och undervisning läggs under terminens gång ut i Athena.

Ta även för vana att regelbundet kontrollera institutionens anslagstavla som finns i F-huset på plan 4 där exempelvis konferenser och gästföreläsningar anslås. Meddelanden i Athena och på anslagstavlan förväntas ha nått samtliga studerande tre arbetsdagar efter anslagsdatum.

Studentexpedition

Studentexpeditionen finns i hus F, plan 4, rum F 472. Hit vänder du dig i första hand med allmänna frågor samt för tentautlämning, registrering, intyg, betygsutdrag mm.

Notera att intyg av annat slag än rena Ladok-utdrag har en handläggningstid på 3–4 arbetsdagar. Under perioder med hög arbetsbelastning (t.ex. vid terminsstart, inför sista ansökningsdag, etc.) kan dock handläggningstiden vara längre. Under dessa perioder rekommenderas att en begäran om intyg skickas via e-post till vår studievägledare.

Öppettider (under terminstid):

Fram tills annat blir meddelat tar studentexpeditionen inte emot besökt.

Telefontid (under terminstid):

Måndagar kl.12.00-14.00, telefon: 08-674 74 58

Tisdagar kl.09.00-11.00, telefon: 08-16 30 02

E-post:

studentexpedition@statsvet.su.se

Studievägledning

Institutionens studievägledare finns på plan 4 i F-huset, i anslutning till studentexpeditionen. Här kan du få upplysningar om olika studiegångar, kursval och examensbestämmelser. Du kan också få hjälp om du har svårigheter att följa den ordinarie undervisningen.

Mottagningstider (under terminstid):

Fram tills annat blir meddelat tar studievägledningen inte emot besökt. Mejla till studievagledare@statsvet.su.se.

Telefontider (under terminstid)

Tisdagar kl.09:00–11:00, telefon: 08-674 74 29
Torsdagar kl.09:00–11:00 (med fokus på utbyte), telefon: 08-674 74 76

E-post grundnivå:

studievagledare@statsvet.su.se

E-post avancerad nivå:

master@statsvet.su.se