Statsvetenskapliga institutionsstyrelsens sammansättning

Mandatperioden 2021-01-01 - 2023-12-31

 

Prefekt – Göran Sundström
Stf prefekt - Eva Erman

 
   
Sekreterare - Sofie Trosell  
   
Lärare (docentkompetens)
Ordinarie  

Suppleanter

Ulf Mörkenstam
Ulrika Mört
Jonas Tallberg

Helena Berglund
Andreas Duit
Lenita Freidenvall

   
Lärare (övriga)
Ordinarie  

Suppleanter

Niklas Bremberg
Maria-Therese Gustafsson

Naghmeh Nasiritousi
Marta Reuter

   
Studerande (doktorander)
Ordinarie  

Suppleant
Sanna Lundquist Carolina Jansson
   
Studerande (grundutbildningen)
Ordinarie 

Suppleanter

Karl Gustavsson
Fredrika Äletoft Synnemar

Natalie Vigström
   
Administrativ personal
Ordinarie    

Suppleanter

Emma Bergström
Anneli Lindén

Christian Antoni Möllerop
Jonas Rådne

Datum för sammanträden VT 2021

Tis 2 februari

Tis 16 mars

Tis 27 april

Tis 8 juni

Samtliga sammanträden äger rum i F702 kl. 13.00.