Tidigare föreläsningar

Tidigare föreläsningar

Här kan du se föreläsningarna från serien "Statsvetare pratar politik" i efterhand.

Öppen föreläsning: Kan gruvnäringen bidra till hållbar utveckling?

Gruvsektorn kommer att spela en central roll i den gröna omställningen. I många länder har dock naturresursutvinning inte lett till ekonomisk utveckling, utan snarare bidragit till konflikter, ojämlikheter och miljöförstöring.

Öppen föreläsning: Kräva handling eller gör-det-själv? Klimatrörelsen och staten

De senaste åren har rörelser som Fridays for Future och Extinction Rebellion återigen satt staten i fokus. Hur kan man förstå dessa trender, och vilken betydelse har de?

Öppen föreläsning: Svensk klimatpolitik – hur står det till?

Klimatpolitiska rådet har granskat den svenska regeringens klimatpolitik. Hur står det till med regeringens klimatarbete? Kommer vi nå målet om noll utsläpp 2045 och vad föreslår Klimatpolitiska rådet för åtgärder?

Öppen föreläsning: Internationell klimatpolitik

Klimatlarmen duggar tätt. Trots över 20 års internationella klimatförhandlingar pekar utsläppskurvorna åt fel håll. Varför är det så och vad betyder Parisavtalet för framtidens klimatpolitik?

Öppen föreläsning: Konsumentmakt

Har konsumenter någon makt över samhällsutvecklingen? Kan de bidra till lösningar på komplexa samhällsproblem här i Sverige och i världen? Varför väljer samhällsmedborgare att använda marknaden som arena för politik? Och hur går de till väga.

Demokrati och makt - vem bestämmer?

Demokrati är nära förknippat med idén om folksuveränitet enligt vilken folket har den yttersta makten över lagar och politiska institutioner. Men vad betyder det att ”makten” utgår från folket?

Öppen föreläsning: Vilka har makten över skolpolitiken?

Under de senaste decennierna har skolsystemet genomgått en rad stora förändringar som ändrat maktrelationerna mellan aktörerna.

VIDEO

Här kan du se tidigare föreläsningar