Margaret Moore är innehavaren av Olof Palmes professur 2018. Hon är professor i politiska studier vid Queen’s University i Kanada. Sin installationsföreläsning höll hon den 27 september 2018.