Bild på Karl Loxbo.
Karl Loxbo är lektor vid Statsvetenskapliga institutionen.

Sedan oktober förra året är Karl Loxbo lektor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Han kommer närmast från Linnéuniversitetet där han även disputerade 2007 med en avhandling om politisk förändring i ett politiskt parti. Mer specifikt undersökte han det socialdemokratiska partiets omsvängning i pensionsfrågan - från 1950-talets ATP-strid till 1990-talets pensionsuppgörelse.

Karl Loxbos forskning är bred men det huvudsakliga området han intresserar sig för rör värderingsförskjutningar bland medborgare och vilka konsekvenser dessa får över tid för partier och partisystem.

Högerpopulistiska partiers framgång

En stor del av hans forskning har handlat om uppkomsten av högerpopulistiska partier och vilka konsekvenser det haft för de etablerade partierna och partipolitiken.

- Länder, såsom Sverige, som är ekonomiskt framgångsrika och med starka välfärdsstater har visat sig vara känsliga för de välfärdschauvinistiska attacker som kommit från högerpopulistiska partier, säger Loxbo. Deras retorik där de hävdar att välfärdsstaten hotas av invandringen har varit en vinnande formel. Vi ser hur de traditionella välfärdspartierna som Socialdemokraterna fått konkurrens av de högerpopulistiska partierna som nu seglar upp som de partierna som lyfter välfärdsfrågor.

Vänster-höger konflikten förändras

Något som Karl Loxbo också studerat är utvecklingen av konflikter mellan partier över tid. Bland annat hur vänster-höger konflikten har förändrats till att idag mer handla om värdefrågor. Inom statsvetenskapen är kartellpartiteorin stor.

- Enligt kartellpartiteorin har partiväsendet sjunkit ihop och blivit till en kartell där alla partier tycker samma sak. Men detta är inte helt sant, säger Loxbo. Det finns fortfarande motsättningar mellan högern och vänstern men de kommer inte till uttryck på samma sätt längre och det beror till stor del på att de beslut som belyser de här konflikterna inte längre fattas nationellt utan besluten ligger nu på EU-nivå istället.

- Samtidigt som höger-vänster konflikten avtar så ser vi istället att GAL-TAN konflikten ökar.

Bandwagon effekten

För tillfället arbetar Karl Loxbo med ett projekt som undersöker hur väljare påverkas av vad majoriteten tycker. Enligt den så kallade bandwagon effekten så tenderar människor att anta åsikter som de tror att majoriteten av omgivningen har. Tillsammans med kollegor har han undersökt om denna effekt även har betydelse i polariserade frågor som exempelvis invandring.

- I våra undersökningar ser vi att bandwagon effekten även gäller i polariserade frågor och att människor verkar ha en tendens att följa majoriteten och ”hoppa på det vinnande tåget” även i frågor som är mer ideologiska eller kontroversiella. Detta är ju något som öppnar upp för en populistisk retorik där man, genom att hävda att majoriteten tycker som vi, faktiskt vinner röster.

Läs mer om Karl Loxbo.