En student som önskar ha en praktikperiod under masterprogrammet skall själv ta initiativ och hitta en lämplig praktikplats. En förutsättning är att praktikplatsen har relevans för utbildningen och ger möjlighet att skriva en praktikrapport ( Anvisningar för praktikrapport (178 Kb) En godkänd praktikrapport är ett villkor för att få poängen för kursen ”Yrkesförberedande praktik” inrapporterad i Ladok. Praktik får ej vara avlönad.

Arbetsuppgifterna ska vara sådana som studenterna har nytta av i sin utbildning. Det ska framgå av praktiköverenskommelser att det är kvalificerade arbetsuppgifter av utredningskaraktär. Det gäller även praktik som ges hos politiska kanslier i parlamentariska församlingar, politiska partier, NGO:s och andra delar av det civila samhället. Universitetet godkänner inte praktik som är av aktivistkaraktär, sådant som studenterna kan utöva på sin fritid.

Överenskommelse och deadlines

Masterprogrammet Offentlig politik och organisation (OPO)

För de studenter som går masterprogrammet Offentlig politik och organisation är kursen ”Yrkesförberedande praktik” på 30 hp obligatorisk och sker under den tredje terminen. Studenterna på OPO måste inkomma med en överenskommelse till institutionen. För aktuella datum, se Athena eller kontakta studievägledare.

Allmän information om praktik- OPO (218 Kb)

Övriga program

För studenterna inom de övriga programmen är kursen ”Yrkesförberedande praktik” valfri och kan göras/väljas under den fjärde terminen.

Studenter som vill göra kursen ”Yrkesförberedande praktik” kan välja mellan tre alternativ: en praktikperiod på 15 högskolepoäng (10 veckors heltidsarbete), en på 22,5 högskolepoäng (15 veckors heltidsarbete) och en på 30 högskolepoäng (20 veckors heltidsarbete).

För att institutionen skall ha möjlighet att planera övrigt kursutbud krävs att de studenter som avser göra en praktikperiod under den fjärde terminen inkommer med en överenskommelse till institutionen i god tid före praktiken start, se Athena eller kontakta studievägledare.

Blanketten finns i en svensk och en engelsk version:  Överenskommelse (49 Kb) (sv),  Agreement (45 Kb) (eng). I de fall där överenskommelsen ännu inte är underskriven eller beslutad skall istället en anmälan om tänkt praktikplats inkomma.

Allmän information om praktik (226 Kb)

Underskrift

Signerade praktiköverenskommelser ska skickas i original till studievägledaren på följande adress:

Statsvetenskapliga institutionen
Att: Erica Fredriksson
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Märk kuvertet med ”Praktik”. Det går också bra att lämna överenskommelsen i studievägledarens (Josefin Andersson) postfack i postrummet på plan F7 (till vänster om hissarna) eller i studentexpeditionen/studievägledningen på plan 4, F-huset.

Observera att endast komplett ifylld överenskommelse skrivs under och behandlas.

Registrering, försäkring och visum

Inskickad överenskommelse fungerar också som underlag för registrering på kursen ”Yrkesförberedande praktik”.

Om du ska göra praktik utomlands blir du också automatiskt försäkrad genom Student UT. Försäkringskortet skickas till din hemadress.

Om praktikplatsen ligger i Europa är det viktigt att förutom studentförsäkringskortet ta med Försäkringskassans sjukförsäkringskort (beställes hos Försäkringskassan).

För praktik i Sverige gäller den vanliga studentförsäkringen, precis som vid andra studier.

Observera att praktik utomlands i vissa fall kräver visum. Studenter som ska praktisera utomlands ansvarar själva för att kontrollera om visum krävs för praktik i det aktuella landet samt att ordna visum i de fall där detta krävs.

Erasmus-praktikstipendium

För praktik utomlands inom Erasmus-området finns det möjlighet till att söka praktikstipendium. Mer information om Erasmuspraktik

Ytterligare information

För ytterligare information om praktiken, kontakta studievägledaren eller praktikkoordinator Lenita Freidenvall.

För tips om ytterligare praktikplatser samt råd inför kontaktandet av en arbetsgivare, kontakta Stockholms universitets centrala studie- och yrkesvägledare, titta på Karriärservice hemsida, eller besök studievägledningen vid Statsvetenskapliga institutionen.

 

Annonser om praktik

Praktikannonser hittar du bland annat på Athena.

Fler annonser:

Kursplaner

Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap, 15 hp

Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap, 22,5 hp

Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap, 30 hp