Avancerad nivå

Masterprogram vid Statsvetenskapliga institutionen

Studier på avancerad nivå vid Statsvetenskapliga institutionen består av masterprogram. Tre av dessa undervisas på engelska och två på svenska.

Om du ska söka till något av våra tre internationella program så söker du i den internationella omgången med deadline 15 januari. Ska du söka till ett av våra två svenska masterprogram gör du det i ansökningsomgång som är öppen under våren med deadline 15 april.

Studenter som pluggar.

Masterprogram i statsvetenskap

Masterprogrammet i statsvetenskap erbjuder bredd och fördjupning inom studiet av politik. Programmet syftar till att utveckla en kritisk förståelse av ämnets praktiska och teoretiska dimensioner, samt utrusta studenter med ett mångsidigt paket analytiska och metodologiska färdigheter.

Studenter som diskuterar

International master's programme in Political Science

The programme aims to help students develop a critical understanding of the subject’s practical and theoretical dimensions, and equips them with a multifaceted set of analytical and methodological skills.

Studenter som grupparbetar.

Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation

Programmet har en särskild tonvikt på breda yrkesförberedande kurser som syftar till att öka studenternas anställningsbarhet.

Studenter som diskuterar.

International master's programme in Environmental Social Science

Environmental social science is the interdisciplinary study of what governs people’s behaviour, beliefs and ways of organising themselves in relation to the natural environment.

Studentkommunikation

International Master's Programme in Political Science with Specialization in Global Asian Studies

Would you like to know more about economy, culture and politics in Asia? Are you interested in Asia and it’s global role? This program aims to provide a broad overview of contemporary economic, social, political and cultural conditions in Asia and to put them in a historical and global context.

Fristående kurser

För närvarande kan våra kurser på avancerad nivå inte läsas som fristående kurser, utan de kan endast läsas inom ramen för ett masterprogram. Hör av dig till master@statsvet.su.se om du vill ha mer information angående detta.

KONTAKT

Kontakt och information
master@statsvet.su.se

Studievägledare
studievagledare@statsvet.su.se
Tel: 08-674 74 29, rum: F 462

Studentexpedition
studentexpedition@statsvet.su.se
Tel: 08-16 32 22, rum: F 472

Studierektor, avancerad nivå
Jouni Reinikainen
jouni.reinikainen@statsvet.su.se
Tel. 08-16 30 82, rum: F 746