Kursen Yrkesförberedande praktik (SV300P), 30 hp, är en möjlighet för studenter som läser fristående kurser att till sina teoretiska studier få praktisk arbetslivserfarenhet (om du läser något av våra program, se information angående praktik här). Kursen består av två delar: en praktikdel på 22,5 hp och en seminariedel på 7,5 hp. Kursen syftar till att ge studenten praktisk erfarenhet av hur olika teorier och metoder kan tillämpas inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer, samt ge en kort men kvalificerad kontakt med arbetslivet som kan vara till hjälp i det framtida yrkesvalet.

Ansökan

Ansökan inför HT21 är öppen 15 mars till 15 april. Du ansöker till praktikkursen genom att anmäla dig till kursen på www.antagning.se.

Behörighet

För att vara behörig till kursen Yrkesförberedande praktik, 30 hp, krävs högskolestudier om minst 150 hp på grundnivå, inklusive Statsvetenskap I, II och III (90 hp) eller motsvarande.

Där det i kursplanen hänvisas till 'eller motsvarande' gällande behörighet menas motsvarande kurser på annat lärosäte, exempelvis Statskunskap A, B och C eller Statsvetenskap A, B och C. Även kurser inom Samhällskunskap kan komma i fråga så länge huvudområdet är Statsvetenskap.

Har du läst statsvetenskap i utlandet görs en särskild motsvarandebedömning och det är viktigt att du laddar upp resultatintyg samt kursplaner för de kurser du har läst i utlandet på antagning.se när du gör din anmälan. 

Antagning och urval

Det är du själv som ansvarar för att ha ordnat dig en praktikplats. Alla behöriga studenter som hittar en praktikplats kommer att få plats på kursen.

Kursen ingår i Stockholms universitets interna antagningsomgång. Det som skiljer sig från den ordinarie antagningsomgången är att det bara är ett urval och inget svarskrav. Antagningsbeskedet publiceras ca 1 månad före det vanliga antagningsbeskedet.  Denna antagningsomgång påverkar inte sökalternativ i ordinarie antagningsomgång. Om du av något skäl inte kommer in på praktikkursen eller inte har hittat en praktikplats innan måndag 7 juni (se nedan) kommer du automatiskt att bli reserv till kursen (förutsatt att du uppnår behörighetskraven).  

Intyg om praktikplats och praktiköverenskommelse

En förutsättning för att du ska bli antagen och senare registrerat på kursen är att du har skickat in praktiköverenskommelse (se mall nedan) senast den 7 juni kl. 12.00. Vi hör av oss om något fattas eller vid behov av kompletteringar. Praktiköverenskommelsen ska ha lämnats in senast 7 juni.

Praktiköverenskommelsen är en överenskommelse mellan företrädare för praktikplatsen och studenten som även ska godkännas av praktikkoordinatorn vid Statsvetenskapliga institutionen. En förutsättning för att praktiköverenskommelsen godkänns är att praktikplatsen har relevans för utbildningen och ger dig möjlighet att skriva en praktikrapport (anvisningar för praktikrapporten finns nedan). Det ska också framgå av praktiköverenskommelsen att det är kvalificerade arbetsuppgifter.

Praktiken ska vara oavlönad. Om din arbetsgivare vill ge dig någon annan form av ersättning (t.ex. ett SL-kort eller någon annan förmån), kontakta då oss på studievägledningen så att vi kan diskutera detta.  

Överenskommelsen finns på svenska (se filen ”Praktiköverenskommelse”) och på engelska (se filen ”Agreement”).

Tänk på att det under semestertider tar längre tid innan signerade praktiköverenskommelser kan undertecknas av oss på institutionen. Därför, desto tidigare du kan lämna in en praktiköverenskommelse, desto bättre! Praktiköverenskommelsen kommer skickas dig på mejl när den är godkänd av oss. 

Signerade praktiköverenskommelser skall skickas i original till studievägledningen på följande adress (märk kuvertet med ”Praktik”):

Statsvetenskapliga institutionen
Att: Christian A. Möllerop
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Det går också bra att lämna praktiköverenskommelsen i Christian A. Möllerop postfack i postrummet på plan F7 (till vänster om hissarna) eller i Studentexpeditionen/ Studievägledningen på plan 4, F-Huset. Om det inte låter sig göra att skicka den i posten eller lämna den hos Statsvetenskapliga institutionen tillåter vi att överenskommelsen kan skickas inscannat till oss via mejl på studievagledare@statsvet.su.se

Observera att endast komplett ifylld överenskommelse skrivs under och behandlas. 

När du är klar med praktiken

För att du ska få poäng på kursen behöver du uppfylla följande kriterier:

1) Du måste ha närvarat på kursens obligatoriska moment samt lämnat in och fått godkänt på alla seminarieuppgifter. Gör du praktik utomlands eller på annan ort i Sverige (t.ex. Malmö eller Luleå) kompenseras frånvaro från seminarierna genom kompletteringsuppgifter i samband med seminarierna. Seminariedelen utgör 7,5 högskolepoäng där du examineras utifrån en tvågradig skala: G = Godkänt eller U = underkänd.

2) Kursens praktikdel utgör 22,5 högskolepoäng och examineras utifrån en tvågradig skala: G = Godkänt eller U = Underkänd.  Examinationen baserar sig på två olika dokument:

a) Du måste ha lämnat in en praktikrapport som blivit godkänd av kursansvariga lärare och betyget måste vara inrapporterat på Ladok. Här finns anvisningar för praktikrapporten: Anvisningar för praktikrapport och arbetsintyg (14 Kb)

b) Din praktikplats måste skicka ett arbetsintyg till oss. I arbetsintyget ska det framgå vad du har haft för arbetsuppgifter, i vilken period, samt övrig information som arbetsgivaren anser är relevant. Arbetsintyget ska signeras av din arbetsgivare och skickas till kurskoordinator:

Statsvetenskapliga institutionen
Att: Christian A. Möllerop
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Det går också bra att lämna praktiköverenskommelsen i Christian A. Möllerop postfack i postrummet på plan F7 (till vänster om hissarna) eller i Studentexpeditionen/ Studievägledningen på plan 4, F-Huset.

Intyget kan även scannas in och skickas till studievagledare@statsvet.su.se. Märk mejlet med ”Arbetsintyg praktik” i ämnesraden. Arbetsintyget ska ha lämnats till oss senast terminens sista dag.

Försäkring

För dig som gör praktik i Sverige gäller den vanliga studentförsäkringen, precis som vid andra studier.

För dig som gör praktik utomlands utgör praktiköverenskommelsen en förutsättning för att du är försäkrad genom Student UT. Försäkringskortet utfärdas inte automatiskt utan studenter måste själva ansöka om försäkringen i god tid före praktikperioden. Kontakta studievägledaren för mer information och ansökan om Kammarkollegiets Student UT-försäkring.

Om praktikplatsen ligger i Europa är det viktigt att förutom studentförsäkringskortet ta med Försäkringskassans sjukförsäkringskort (beställs hos Försäkringskassan).

Observera att praktik utomlands i vissa fall kräver visum. Studenter som ska praktisera utomlands ansvarar själva för att kontrollera om visum krävs för praktik i det aktuella landet samt att ordna visum i de fall där detta krävs.

Här kan du läsa mer om Stockholms Universitets försäkringar.

Kursplan

Yrkesförberedande praktik, 30 hp

Schema

Schema görs tillgänglig via Athena några veckor innan kursstart.

Övrig information

Praktiken får inte genomföras i ett land dit UD avråder resor, lista på dessa hittar ni här.

Praktiken måste genomföras på en fysisk arbetsplats, den kan således inte göras på distans.

För praktik inom Erasmus-området finns det möjlighet att söka praktikstipendium. Här finner du information om Erasmuspraktik.

Tips på praktikannonser finns på Athena och på anslagstavlan mittemot studentexpeditionen på plan 4 i F-huset, Södra huset. Observera dock att detta inte är alla praktikannonser som kan sökas utan endast ett fåtal.

För tips om ytterligare praktikplatser samt råd vid kontaktandet av en arbetsgivare, kontakta universitetets karriärservice eller besök Mycareer.

För ytterligare information om praktiken, kontakta studievägledarna eller kursansvarig Lenita Freidenvall.