Ämneslärarprogrammet

Samhällskunskap ges av Statsvetenskapliga institutionen. I ämnet ingår även delkurser i sociologi och nationalekonomi. Ansvar för ämnesdidaktik ligger hos Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD. HSD är även hemvistinstitution för lärarstuderande med samhällskunskap som första ämne.

Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet (SV100L)

Samhällskunskapens första kurs omfattar 30 hp och innehåller fem delkurser:

• Samhällskunskapsdidaktik, 2.5 hp
• Demokrati och politisk teori, 5 hp
• Svensk politik, 7.5 hp
• Komparativ politik, 7.5 hp
• Internationell politik, 7.5 hp.

Kursplaner och litteratur

Schema

Samhällskunskap II inom ämneslärarprogrammet (SV200L)

Samhällskunskapens andra kurs omfattar 30 hp och innehåller fem delkurser:

• Mikroteori, 7.5 hp
• Makroteori, 7.5 hp
• Samhällskunskapsdidaktik II, 5 hp
• Introduktion till sociologi – att tänka sociologiskt, 2.5 hp
• Makt och social skiktning, 7.5 hp.

Kursplaner och litteratur

Schema

Schema VT21

Samhällskunskap III inom ämneslärarprogrammet (SV300L)

Samhällskunskapens tredje kurs omfattar 30 hp och innehåller fyra delkurser:

•    Perspektiv på politik, 7.5 hp
•    Medier, makt och demokrati, 7.5 hp
•    Valbar specialkurs i statsvetenskap, 7.5hp
•    Valbar specialkurs i sociologi, 7.5hp

Kursplaner och litteratur

Schema

Schema VT21

Samhällskunskap IV inom ämneslärarprogrammet (SV400L)

Samhällskunskapens fjärde kurs omfattar 30 hp och innehåller två delkurser:

  • Samhällsvetenskapliga metoder, 15 hp
  • Självständigt arbete, 15 hp

Kursplaner och litteratur

Schema

Schema HT20
Schema VT21