Foto: Viktor Gårdsäter
ANSÖKAN SCHEMAN KURSPLANER & LITTERATUR PRAKTIK


Hela vårt samhälle påverkas av ekonomiska och politiska strukturer och mekanismer. Kombinationen av nationalekonomi och statsvetenskap ger dig en god grund om du vill arbeta som kvalificerad analytiker och utredare inom privat eller offentlig verksamhet. Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på masternivå inom nationalekonomi eller statsvetenskap om du vill fördjupa dig ytterligare.

Programmet är tvärvetenskaplig och innehåller 60 högskolepoäng i nationalekonomi och 90 högskolepoäng i programmets huvudområde, statsvetenskap, i vilket examensarbete för kandidatexamen utförs. Möjlighet finns att ta ut examen med nationalekonomi som huvudområde och statsvetenskap som biområde, men platsgaranti ges inte till Nationalekonomi III. Förutom de obligatoriska delkurserna kan du efter intresse välja delkurser som till exempel politiskt ledarskap, miljöpolitik, eller demokrati och ekonomisk utveckling. Du erbjuds också möjlighet att göra en termins praktik eller studera utomlands inom ramen för programmet.

Utbildningsplan

Utbildningsplan

Kurser som ingår i programmet

Termin 1:
Statsvetenskap I, 30 hp, eller Statsvetenskap på engelska I, 30 hp
 

Termin 2:
Nationalekonomi I, 30 hp

Termin 3:
Statsvetenskap II, 30 hp, eller Statsvetenskap på engelska II, 30 hp
 
Termin 4:
Nationalekonomi II, 30 hp
 
Termin 5:
Statsvetenskap III, 30 hp eller Statsvetenskap på engelska III, 30 hp. Se utbildningsplan för övriga alternativ.
 
Termin 6:
Valfria kurser omfattande 30 hp. Kan också utgöras av utbytesstudier eller av praktik.
 

 

Examen

Programmet leder till en politices kandidatexamen och ger behörighet till fortsatta studier på masternivå.

Arbete och karriär

En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle fungerar och det finns många arbetsplatser inom både den offentliga och privata sektorn där sådan kunskap efterfrågas.

Statsvetare jobbar ofta med utredningsarbete, samhällsgranskning eller politisk påverkan inom offentliga eller privata organisationer och företag. Studenter som tagit examen hos oss arbetar till exempel som utredare, analytiker, journalister, kommunsekreterare, EU-tjänstemän, politiska sekreterare och FN-attachéer. Vanliga arbetsplatser är statliga myndigheter, kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, fackföreningar, tankesmedjor eller biståndsorganisationer.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 15 april inför höstterminen och den 15 oktober inför vårterminen. Direktlänk till anmälan.

Scheman

Scheman för de statsvetenskapliga kurser som ingår i programmet hittar du på de olika kurssidorna.

• Statsvetenskap I

• Statsvetenskap II

• Statsvetenskap III

Kursplaner & litteratur

Kursplaner och litteratur för de statsvetenskapliga kurser som ingår i programmet hittar du på de olika kurssidorna.

• Statsvetenskap I

• Statsvetenskap II

• Statsvetenskap III