Den här informationen riktar sig till dig som är antagen till Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation, 180 högskolepoäng. Vi tillämpar webbregistrering på kursen, och kommer därför inte att ha något upprop. Det är därför viktigt att du läser informationen nedan noggrant.  

Obligatorisk registrering för antagna

För att du ska få behålla din plats måste du registrera dig på den inledande kursen på följande sätt:

 

  • Aktivera ditt studentkonto på www.su.se/aktivera. Detta kan du göra från och med den 28 december.

 

  • Du får nu tillgång till studentportalen Ladok www.student.ladok.se där du registrerar dig på första terminskursen Politik och förvaltning I.

 

  • Registreringen är öppen måndag 29 december till och med 11 januari. Observera! Om du inte registrerat dig senast den 11 januari förlorar du din plats på programmet och platsen kommer att gå till en student på reservlistan. Inga undantag görs för utebliven registrering.

 

  • Om du har problem med din registrering, kontakta oss via studentexpedition@statsvet.su.se innan sista dag för registrering (24 augusti). Ange ditt personnummer samt vilken kurs det gäller.

Platsgaranti

Som programstudent har du platsgaranti på kurserna som ges inom programmet. Detta gäller dock endast om du söker kurserna inom programmet via www.antagning.se, webbregistrerar dig inom utsatt tid och uppfyller behörighetskraven. För mer information se utbildningsplanen.

Efter registreringen

Från och med den 24 augusti är det viktigt att du besöker Athena, SU:s lär- och samarbetsplattform, och letar upp sajten för första delkursen: Demokrati och samhälle. Du loggar in på Athena (www.athena.itslearning.com) med samma användarnamn och lösenord som ovan. Under Mina aktiva sajter (PoFI:1) Demokrati & samhälle, finner du sidan för terminens första delkurs.

Mer information

För kursens schema, litteraturlista och annan information, se kursens hemsida.

En lyckad terminsstart

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter

Varmt välkommen till Statsvetenskapliga institutionen!