Foto: Viktor Gårdsäter
ANSÖKAN SCHEMAN KURSPLANER & LITTERATUR PRAKTIK

Programmet är vilande från och med HT21 och är i och med detta inte längre sökbart. Studenter som redan är antagna och aktiva inom programmet hittar information om kommande kurser och terminer längre ner på denna sida. Observera att du som studerande inom programmet även fortsättningsvis ska söka till kommande kurser via antagning.se.

Som student på programmet får du allmänna kunskaper i statsvetenskap, men du får också specialkunskaper i frågor som exempelvis: Hur fungerar den offentliga förvaltningen? Hur ser samspelet mellan politik och offentliga organisationer ut?

Det nutida samhället präglas också av ett alltmer komplext samspel mellan offentliga och privata organisationer. Hur detta tar sig uttryck, hur det fungerar och vad det betyder för demokratin och möjligheterna att genomföra politiska beslut, är frågor som är ständigt närvarande i programmet.

Samtidigt som du får faktakunskaper och kunskaper om teorier om offentlig politik och organisation, så ger programmet också praktiska färdigheter bland annat i att skriva rapporter och utvärderingar samt att göra muntliga föredragningar.

Förutom statsvetenskap ingår kurser i företagsekonomi, statistik och juridik. Inom ramen för programmet finns också möjlighet att göra en termins praktik eller att studera utomlands en termin.

Utbildningsplan

Utbildningsplan

Kurser som ingår i programmet

Termin 1:
Politik och förvaltning I (30 hp)

1. Demokrati och samhälle, 7,5 hp
2. Förvaltning och förvaltningspolitik I, 7,5 hp
3. Komparativ politik, 7,5 hp
4. Internationell politik, 7,5 hp

 

Litteraturlista Politik och förvaltning I (181 Kb)

Termin 2:
Företagsekonomi I (30 hp)

1. Organisering I, 7,5 hp
2. Redovisning I, 7,5 hp
3. Marknadsföring I, 7,5 hp
4. Finansiering I, 7,5 hp

 

Termin 3:

Politik och förvaltning II (30 hp)

1. Perspektiv på politik, 7,5 hp
2. Att studera demokrati, 7.5 hp,
3. Förvaltningspolitiska dilemman, 7,5 hp
4. Valbar specialkurs, 7,5 hp

 

Litteraturlista Politik och förvaltning II (358 Kb)

 

Termin 4:

Obligatoriska studier i breddningsområden och inriktningskurser (30 hp)

1. Implementering

2. Offentlig granskning

3. Introduktion till statistik för statsvetare

4. Introduktion till förvaltningsrätt och arbetsrätt vid offentlig anställning

 

Litteraturlista termin IV, VT21 (113 Kb)

Termin 5:

Statsvetenskap III (30 hp)

1. Statsvetenskapliga metoder, 15 hp
2. Självständigt arbete, 15 hp

 

Litteraturlista för Statsvetenskap III, HT20 (87 Kb)

Termin 6:

Valfria studier/utlandsstudier/praktik (30 hp)

 

 

För studenter antagna före vt-17 motsvarar termin 6 termin 5. Se utbildningsplan

Examen

Programmet omfattar 180 hp och leder till en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap. Det betyder också att du är behörig till fortsatta studier på masternivån i statsvetenskap, där vi bland annat erbjuder en inriktning mot just offentlig politik och organisation.

Arbete och karriär

En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle är strukturerat och fungerar. Detta program gör dig väl förberedd för arbete som kvalificerad och självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor. Statsvetare arbetar främst inom offentlig förvaltning, men det ökade behovet av omvärldsanalys gör att intresset för att anställa statsvetare blir allt större även inom privat verksamhet.

Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på masternivå inom statsvetenskap, där det bl.a. finns en inriktning som är en direkt fortsättning på avancerad nivå inom området offentlig politik och organisation (OPO). Se vidare under Masterutbildning för mer information om våra olika inriktningar.

Ansökan

Observera att programmet är vilande från och med HT21 och är därmed inte längre sökbart. Studenter som redan är antagna och aktiva inom programmet hittar information om kommande kurser och terminer ovan. Observera att du som studerande inom programmet även fortsättningsvis ska söka till kommande kurser via antagning.se.

Scheman

Politik och förvaltning I, HT20

Politik och förvaltning II, HT20

Implementering, VT21

Offentlig granskning, VT21