Foto: Viktor Gårdsäter
ANSÖKAN SCHEMAN KURSPLANER & LITTERATUR TENTAMEN


Alla studenter läser följande delkurser:

Observera att från och med höstterminen 2019 är kursen strukturerade på ett annat sätt än tidigare.

Delkurs 1: Statsvetenskapliga metoder, 15 hp

Delkursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om metoder som används inom statsvetenskaplig forskning. Kursen ger kunskap i såväl kvalitativ som kvantitativ metod, samt materialinsamlingsmetoder, forskningsdesign och vetenskapsteori.

Delkurs 2: Seminarium med självständigt arbete, 15 hp

Det självständiga arbetet utgörs av en undersökning av ett statsvetenskapligt problem. Till formen är det självständiga arbetet en uppsats som beräknas ta cirka två månaders heltidsstudier. Ämne för det självständiga arbetet väljs i samråd med delkursens handledare/seminarielärare.

Arbete och karriär

En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle fungerar och det finns många arbetsplatser inom både den offentliga och privata sektorn där sådan kunskap efterfrågas.

Statsvetare jobbar ofta med utredningsarbete, samhällsgranskning eller politisk påverkan inom offentliga eller privata organisationer och företag. Studenter som tagit examen hos oss arbetar till exempel som utredare, analytiker, journalister, EU-tjänstemän, politiska sekreterare och FN-attachéer. Vanliga arbetsplatser är statliga myndigheter, kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, fackföreningar, tankesmedjor eller biståndsorganisationer. Mer om arbete och karriär.

Ansökan

Sista ansökningsdag inför vårterminen är normalt den 15 oktober och för höstterminen den 15 april. Ansökan görs på www.antagning.se. Direktlänk till anmälan.

Antagningsprocess

Antagningsprocess till Statsvetenskap III, HT21 (97 Kb)

Scheman

Schema HT20

Schema VT21

Athena - vår läroplattform

Athena studentguide (3169 Kb)

Kursplaner och litteratur

Kursplan (gäller från HT 2019)

Litteraturlista för Statsvetenskap III, HT20 (87 Kb)

Litteraturlista för Statsvetenskap III, VT 2021 (85 Kb)

Tentamen

Examination och skrivschema

Övrig info

Betygskriterier - seminarium med uppsatsarbete (90 Kb)

Uppsatsmall (108 Kb)

Registrering

Tidigare kursplaner

Har du påbörjat Statsvetenskap III före HT 2019 och vill slutföra dina studier kontakta studentexpeditionen.

Kursplan (gäller från HT 2017-VT19)