Foto: Viktor Gårdsäter
ANSÖKAN SCHEMAN KURSPLANER & LITTERATUTR TENTAMEN


Alla studenter läser följande delkurser:

Observera att från och med höstterminen 2019 är kurserna strukturerade på ett annat sätt än tidigare.

Delkurs 1: Perspektiv på politik, 7,5 hp

Delkursen behandlar teorins roll i samhällsvetenskapliga studier och ger kännedom om inflytelserika teoretiska traditioner. Vidare ger kursen kännedom om hur teorier används och kommer till uttryck i empiriska studier. Syftet med kursen ar att ge insikter i hur teori påverkar ämnesval, formulering av forskningsfrågor, studiedesign samt vilket slags resultat som kan förväntas.

Delkurs 2: Att studera demokrati, 7,5 hp

Syftet med delkursen är att ge insikter om hur demokrati kan definieras, varför demokrati kan anses önskvärt, vilka demokratimodeller som existerar och hur demokrati kan förstås i olika politiska sammanhang, t.ex. i internationellt samarbete. Delkursen ger också kunskaper om hur och varför demokrati sprids, upprätthålls eller undergrävs i ett globalt perspektiv.

Delkurs 3: Specialkurs, 7,5 hp

Information om valbara specialkurser publiceras nedan senast två månader före kursstart.

Delkurs 4: Specialkurs, 7,5 hp

Information om valbara specialkurser publiceras nedan senast två månader före kursstart.

Valbara specialkurser (206 Kb)

Arbete och karriär

En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle fungerar och det finns många arbetsplatser inom både den offentliga och privata sektorn där sådan kunskap efterfrågas.

Statsvetare jobbar ofta med utredningsarbete, samhällsgranskning eller politisk påverkan inom offentliga eller privata organisationer och företag. Studenter som tagit examen hos oss arbetar till exempel som utredare, analytiker, journalister, EU-tjänstemän, politiska sekreterare och FN-attachéer. Vanliga arbetsplatser är statliga myndigheter, kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, fackföreningar, tankesmedjor eller biståndsorganisationer. Mer om arbete och karriär.

Ansökan

Sista ansökningsdag inför vårterminen är normalt den 15 oktober och för höstterminen den 15 april. Ansökan görs på www.antagning.se. Direktlänk till anmälan.

Scheman

Schema HT20

Schema VT21

Athena - vår läroplattform

Athena studentguide (3169 Kb)

Kursplaner och litteratur

Kursplan gäller fr.o.m. HT 2019

Valbara specialkurser (206 Kb)

Litteraturlista för Statsvetenskap II, HT20 (328 Kb)

Litteraturlista för Statsvetenskap II, VT 2021 (326 Kb)

Ang. litteratur till specialkurserna
I och med att antalet studenter på varje specialkurs inte är så stort tar bokhandeln i Frescati sällan hem litteratur till dessa kurser. Det är därför viktigt att studenten själv skaffar litteraturen i god tid, exempelvis genom nätbokhandlar eller liknande.

Tentamen

Examination och skrivschema

Tidigare kursplaner

Har du påbörjat Statsvetenskap II före HT 2019 och vill slutföra dina studier kontakta studentexpeditionen.

Kursplan VT 2019