Kandidatprogram

Politices kandidatprogram (Pol kand) i nationalekonomi och statsvetenskap

Är du nyfiken på hur vårt samhälle är strukturerat och fungerar? Vill du förstå hur ekonomiska och politiska strukturer påverkar vårt samhälle? Då är vårt treåriga program i nationalekonomi och statsvetenskap något för dig.

Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation

Tänker du dig en framtid inom offentlig förvaltning eller som utredare och analytiker i den privata sektorn? I så fall är vårt treåriga kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation ett bra val för dig.
 

Program vid andra institutioner där statsvetenskap ingår

Kandidatprogrammet i historia, politik och samhälle
Ett program som passar dig som vill ha en bred utbildning med historisk och statsvetenskaplig inriktning.
(värd: Historiska institutionen)

Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik
Programmet kombinerar studier i företagsekonomi med studier i statsvetenskap, ekonomisk historia och internationella relationer.
(värd: Företagsekonomiska institutionen)

Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik
Programmet ger dig de filosofiska, nationalekonomiska och politiska grunderna för att kunna analysera och påverka samhället.
(värd: Filosofiska institutionen)

Kandidatprogram i global utveckling
När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi.
(värd: Socialantropologiska institutionen)

Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsplanerarprogrammet är en treårig utbildning för dig som vill studera planering ur ett tvärvetenskapligt – huvudsakligen samhällsvetenskapligt – perspektiv.
(värd: Kulturgeografiska institutionen)