Inom Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation och Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap erbjuds kursen ”Yrkesförberedande praktik (SV200P)”, 30 hp, som en möjlighet för studenterna att till sina teoretiska studier få praktisk arbetslivserfarenhet. Kursen består av två delar: en praktikdel på 22,5 hp och en seminariedel på 7,5 hp. Kursen syftar till att ge studenten praktisk erfarenhet av hur olika teorier och metoder kan tillämpas inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer, samt ge en kort men kvalificerad kontakt med arbetslivet som kan vara till hjälp i det framtida yrkesvalet.

Ansökan

Ansökan inför HT21 är öppen mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig till praktikkursen här. Enkäten kan endast fyllas i mellan ovanstående datum.

Antagning och urval

Studenter registrerade på något av våra program har platsgaranti på kursen under förutsättning att studenten ansöker till kursen innan sista ansökningsdag, praktiköverenskommelsen är inlämnad och godkänd samt att villkoren för behörighet i övrigt är uppfyllda.

För programstudenter gäller följande behörighetskrav:

Är du antagen till Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation, 180 hp, vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, måste du ha minst 90 högskolepoäng inom programmet avklarade.

Är du antagen till Kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap, 180 hp, vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, måste du ha minst 105 högskolepoäng inom programmet avklarade.

Det är du själv som ansvarar för att ha ordnat dig en praktikplats. Alla behöriga studenter som hittar en praktikplats kommer få plats på kursen.

Intyg om praktikplats och praktiköverenskommelse

En förutsättning för att du ska bli antagen och senare registrerat på kursen är att du har skickat in praktiköverenskommelse innan den 7 juni kl. 12:00. Vi hör av oss om något fattas eller vid behov av kompletteringar. 

Praktiköverenskommelsen är en överenskommelse mellan företrädare för praktikplatsen och studenten som även ska godkännas av praktikkoordinatorn vid Statsvetenskapliga institutionen. En förutsättning för att praktiköverenskommelsen ska godkännas är att praktikplatsen har relevans för utbildningen och ger dig möjlighet att skriva en praktikrapport (anvisningar för praktikrapporten finns nedan). Det ska också framgå av praktiköverenskommelsen att det är kvalificerade arbetsuppgifter.

Praktiken ska vara oavlönad. Om din arbetsgivare vill ge dig någon annan form av ersättning (t.ex. ett SL-kort eller annan förmån), kontakta då oss på studievägledningen så att vi kan diskutera detta.

Överenskommelsen finns på svenska (se filen ”Överenskommelse”) och på engelska (se filen ”Agreement”).

Tänk på att det under semestertider tar längre tid innan signerade praktiköverenskommelser kan undertecknas av oss på institutionen. Därför, desto tidigare du kan lämna in en praktiköverenskommelse, desto bättre!

Signerade praktiköverenskommelser skall skickas i original till studievägledningen på följande adress (märk kuvertet med ”Praktik”):

Statsvetenskapliga institutionen
Att: Christian A. Möllerop
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Det går också bra att lämna praktiköverenskommelsen i Christian A. Möllerop postfack i postrummet på plan F7 (till vänster om hissarna) eller i Studentexpeditionen/ Studievägledningen på plan 4, F-Huset. Om det inte låter sig göra att skicka den i posten eller lämna den hos Statsvetenskapliga institutionen tillåter vi att den signerade överenskommelsen kan skickas inscannat till oss via mejl på studievagledare@statsvet.su.se

Observera att endast komplett ifylld överenskommelse skrivs under och behandlas. 

När du är klar med praktiken

För att du ska få poäng på kursen behöver du uppfylla följande kriterier:

1) Du måste ha närvarat på kursens obligatoriska moment samt lämnat in och fått godkänt på alla seminarieuppgifter. Gör du praktik utomlands eller på annan ort i Sverige (t.ex. Malmö eller Luleå) kompenseras frånvaro från seminarierna genom kompletteringsuppgifter i samband med seminarierna. Seminariedelen utgör 7,5 högskolepoäng där du examineras utifrån en tvågradig skala: G = Godkänt eller U = underkänd.

2) Kursens praktikdel utgör 22,5 högskolepoäng och examineras utifrån en tvågradig skala: G = Godkänt eller U = Underkänd.  Examinationen baserar sig på två olika dokument:

a) Du måste ha lämnat in en praktikrapport som blivit godkänd av kursansvariga lärare och betyget måste vara inrapporterat på Ladok. Här finns anvisningar för praktikrapporten:  Anvisningar praktikrapport (14 Kb) Deadline för att skicka in praktikrapporten bestäms av kursansvarige lärare.  

b) Din praktikplats måste skicka ett arbetsintyg till oss. I arbetsintyget ska det framgå vad du har haft för arbetsuppgifter, i vilken period, samt övrig information som arbetsgivaren anser är relevant. Arbetsintyget ska signeras av din arbetsgivare och skickas till kurskoordinator:

Statsvetenskapliga institutionen
Att: Christian A. Möllerop
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Det går också bra att lämna praktiköverenskommelsen i Christian A. Möllerop postfack i postrummet på plan F7 (till vänster om hissarna) eller i Studentexpeditionen/ Studievägledningen på plan 4, F-Huset.

Intyget kan även scannas in och skickas till studievagledare@statsvet.su.se. Märk mejlet med ”Arbetsintyg praktik” i ämnesraden. Arbetsintyget ska ha lämnats till oss senast terminens sista dag.

Försäkring

För dig som gör praktik i Sverige gäller den vanliga studentförsäkringen, precis som vid andra studier.

För dig som gör praktik utomlands utgör praktiköverenskommelsen en förutsättning för att du är försäkrad genom Student UT. Försäkringskortet utfärdas inte automatiskt utan studenter måste själva ansöka om försäkringen i god tid före praktikperioden. Kontakta studievägledaren för mer information och ansökan om Kammarkollegiets Student UT-försäkring.

Om praktikplatsen ligger i Europa är det viktigt att förutom studentförsäkringskortet ta med Försäkringskassans sjukförsäkringskort (beställs hos Försäkringskassan).

Observera att praktik utomlands i vissa fall kräver visum. Studenter som ska praktisera utomlands ansvarar själva för att kontrollera om visum krävs för praktik i det aktuella landet samt att ordna visum i de fall där detta krävs.

Här kan du läsa mer om Stockholms Universitets försäkringar.

Kursplan

Yrkesförberedande praktik, 30 hp

Schema

Schema hittar du på Athena innan kursstart.

Övrig information

Praktiken får inte genomföras i ett land dit UD avråder resor, lista på dessa hittar ni här.

Praktiken måste genomföras på en fysisk arbetsplats, den kan således inte göras på distans.

För praktik inom Erasmus-området finns det möjlighet att söka praktikstipendium. Här finner du information om Erasmuspraktik.

Tips på praktikannonser finns på Athena och på anslagstavlan mittemot studentexpeditionen på plan 4 i F-huset, Södra huset. Observera dock att detta inte är alla praktikannonser som kan sökas utan endast ett fåtal.

För tips om ytterligare praktikplatser samt råd vid kontaktandet av en arbetsgivare, kontakta universitetets karriärservice eller besök Mycareer.

För ytterligare information om praktiken, kontakta studievägledarna eller kursansvarig Lenita Freidenvall.