Färdigt program eller eget paket?

Du kan sy ihop din egen utbildning, med en examen som slutmål, genom att själv välja ut kurser som passar dig. Det finns för- och nackdelar både med att läsa på program och med att sätta ihop sin egen examen.

 

Om du läser på egen hand...

...får du välja precis vad du vill ha för kurser i din examen

...kan du läsa kurserna i den ordning du vill

...är det lätt att läsa olika kurser på olika högskolor

 

Om du läser ett program...

...är du säker på att komma in på alla kurser

...vet du i förväg precis när du ska läsa varje kurs

...vet du att kurserna är valda av kunniga personer för att passa en viss inriktning

 

För råd och hjälp att välja utbildning, kontakta gärna våra studievägledare.