Som student kan du bland annat få hjälp med:

  • Studieteknik och akademiskt skrivande
  • Allmänna frågor om studier och karriär
  • Fysiska, psykiska eller sociala problem under studietiden
  • Pedagogiska stödformer vid funktionsvariation och dyslexi
  • Samverkansinlärning