När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ansöker du själv om att få ett examensbevis via Ladok. Du ansöker om examen vid det lärosäte där du läst den sista av de kurser som ska ingå i examen. Det är examengruppen centralt på Stockholms universitet som utfärdar examensbevis, här är deras hemsida  och deras Vanliga frågor om examen.

Med statsvetenskap som huvudämne kan du få ut två olika examen:

  • Filosofie kandidatexamen (fil.kand): Statsvetenskap I-III (90 hp) samt 90 hp i valfritt ämne

    Logga in på Ladok, klicka på Ansök om och sedan på Examen. Efter att klickat på Gå vidare ska du sedan välja "Kandidatexamen (Filosofie, Naturvetenkapliga) 180,0 hp". Därefter väljer du Statsvetenskap som Huvudområde och sedan på nästa. Nu ska du välja vilka kurser som ska ingå i din examen.
     
  • Politices kandidatexamen (pol.kand): Statsvetenskap I-III (90 hp), Nationalekonomi 60 hp samt 30 hp i valfritt ämne. (Du kan också få en pol.kand examen med Nationalekonomi som huvudområde: Nationalekonomi I-III (90 hp), Statsvetenskap 60 hp samt 30 hp valfritt ämne).

    Logga in på Ladok, klicka på Ansök om och sedan på Examen. Efter att klickat på Gå vidare ska du sedan välja "Kandidatexamen (Politices) 180,0 hp". Därefter väljer du Statsvetenskap eller Nationalekonomi som Huvudområde och sedan på nästa. Nu ska du välja vilka kurser som ska ingå i din examen.

De flesta avslutade kurser som du läst vid universitet/högskolor i Sverige finns med i Ladok. Observera att endast avslutade kurser kan användas i en examen.