Ansök om stöd och anpassningar - så här gör du

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan om särskilt pedagogiskt stöd. 

Logga in i systemet Nais via länken nedan och fyll i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker en varaktig funktionsvariation (läs mer om vad som krävs av denna dokumentation längre ner på sidan).

Gör en ansökan i Nais
 

Vad är Nais?

Nais är ett system där du som student med en varaktig funktionsvariation kan
ansöka om att få särskilt pedagogiskt stöd i dina studier vid svenska universitet och högskolor.

Nais är ett nationellt system, men används lokalt av lärosäten och det är bara vi samordnare som behandlar din ansökan som tar del av alla de uppgifter du lämnar. 

Undrar du hur en ansökan i Nais går till? Läs mer i följande dokument: 
Så ansöker du i Nais (1162 Kb)

Vid eventuella funderingar är du välkommen att mejla studentstod@su.se.

Dokumentation om varaktig funktionsvaraition

Du ska skicka med intyg som styrker din funktionsvaraition när du ansöker. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller logoped. I intyget ska det stå:

  • hur länge du haft funktionsvariationen eller sjukvårdskontakt för dina besvär,
  • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten,
  • hur länge funktionsvariationen förväntas bestå, och
  • beskrivning av din funktionsvariation och hur den påverkar dig.

Intygsgivaren är välkommen att kontakta oss om hen är osäker på vad som ska framgå i intyget.

Vad händer efter ansökan?

När ansökan är mottagen kommer en samordnare att kontakta dig för att boka ett personligt möte. Efter samtal med samordnare får du ett intyg där dina stödformer beskrivs. Du bör då kontakta en studievägledare på din institution och visa ditt intyg. 

När du beviljats särskild examinationsform

Om du beviljats särskild examinationsform på grund av din funktionsvariation (exempelvis i form av utökad skrivtid, nyttjande av resursrum eller dylikt) åligger det dig som student att minst tre veckor före examination meddela institutionens tentamensadministratör, för att nödvändiga åtgärder skall kunna vidtas. E-post: studentexpedition@statsvet.su.se.

Vid vår institution finns våra studievägledare som kan hjälpa dig i din studiesituation. Det underlättar för er båda om du etablerar kontakt redan vid terminsstart och presenterar dig. Visa samtidigt ditt intyg som du fått av samordnaren om lämpliga stödåtgärder.