Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet (90 Kb)

Skrivningschema

Tentaschema VT20 (147 Kb)

Tentaschema HT19 (22 Kb)

Skrivningsresultat

Observera att skrivningsresultat ej får publiceras på hemsidan på grund av bestämmelser i PUL (Personuppgiftslagen). Studenter som har aktiverat sitt studentkonto kan se sina resultat på Ladok.

Anmälan till skrivning

För att kunna ta del av informationen inför tentamen är det av yttersta vikt att du har tillgång till studerandeplattformen Athena och att du genom den håller dig uppdaterad.

Anmälan till alla salsskrivningar är obligatorisk och görs genom Ladok, både till ordinarie tentor och omtentor. Meddelande om när anmälan öppnar skickas ut genom Athena. När mer än en sal används till tentorna kommer placeringen att gå ut via Athena några dagar innan tentan äger rum. De som inte anmält sig till tentan genom Mina studier har endast rätt att skriva i mån av plats.

Till hemtentamen krävs ingen föranmälan.

Omtentamen

För att skriva en omtentamen samma termin som du är förstagångsregistrerad på kursen i fråga anmäler du dig på samma sätt som till ordinarie tentamenstillfälle (se ovan).

Om du vill skriva en omtentamen på en kurs där du varit förstagångsregistrerad en tidigare termin måste du först omregistrera dig på kursen senast en månad före skrivningsdatum. Detta gör du genom att skicka ett mejl till studentexpedition@statsvet.su.se med begäran om omregistrering, eller genom att komma till studentexpeditionen (se öppettider). Efter att du har blivit omregistrerad måste du sedan anmäla dig till tentamen genom Ladok (se ovan) senast en vecka före tentamenstillfället.

Placering vid salstentamen

Lista över placering vid salsskrivning läggs ut i Athena några dagar före skrivningsdatum.

Flyttade skrivningar

Skrivschemat är preliminärt och kan därför ändras under terminen. Eventuella ändringar meddelas i Athena.

Tentera med funktionsnedsättning

Om du beviljats särskild examinationsform på grund av funktionsnedsättning (exempelvis i form av utökad skrivtid, nyttjande av resursrum eller dylikt) åligger det dig som student att minst tre veckor före examination meddela institutionens skrivningsadministratör detta för att nödvändiga åtgärder ska kunna vidtas. E-post: studentexpedition@statsvet.su.se.

Observera även att det vid särskild examinationsform åligger dig som student att först ta kontakt med service för studenter med funktionsnedsättning samt att boka rum för tentamen.

Tentera enligt tidigare kursplan (tentera på "gammal" litteratur)

En student som har kommit överens med sin lärare om att tentera en delkurs enligt en tidigare kursplan (d.v.s. då annan litteratur gällde) måste anmäla detta via e-post till studentexpedition@statsvet.su.se, senast två veckor före skrivningstillfället.

Rättelse/omprövning av betyg

Enligt högskoleförordningen kan ett betyg inte överklagas men en student har dock möjlighet till rättelse eller omprövning. Här finner du en blankett samt mer information: Omprövning av betyg (17 Kb)