Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Corona VT21

Information om vårens undervisning

Med anledning av den pågående coronapandemin är utgångspunkten att distansundervisningen fortsätter under våren.

Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Mistra Geopolitics på IVA:s 100-lista

Mistra Geopolitics är med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) prestigefyllda 100-lista. Listan uppmärksammar utvalda forskningsprojekt från svenska universitet och högskolor inom området hållbarhet.

Flöde av digital information.

Att bekämpa falska nyheter och desinformation

Information och kommunikation har blivit en stor del i dagens krigföring. Genom att sprida falska nyheter och desinformation försöker man vilseleda och påverka.

Coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.