Information inför tentamen

  • Fr o m HT20 tar Tentamensservice, en central enhet, hand om i princip all administration gällande tentamen på Stockholms universitet. På Tentamensservice hittar du information om vad som gäller när du ska skriva din tentamen.
  • Om du ska skriva omtentamen på en kurs du läst en tidigare termin kan det hända att kursen numera har ny kurskod.
  • Nedan (rubrik "Datum för tentamen") anges datum, tid och lokal för tentamen.
  • När tentamen är färdig för utlämning publiceras information om detta i schemat.
  • Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet. Vid MND gäller dessutom att barn inte får medfölja vid tentamen samt att tentamen avbryts om lokalen måste utrymmas.


Tentamensanmälan

Ska du skriva salstentamen (också omtentamen) måste du anmäla dig till tentan via www.student.ladok.se senast åtta dagar före tentamen.

Observera! Har du inte anmält dig får du inte skriva tentamen.

Var noga med att kontrollera att du verkligen är anmäld till tentamen. Instruktioner för hur du anmäler dig och hur du ser att du är anmäld hittar du här: Lathund för studenter (408 Kb)

 

Datum för tentamen

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik, kurskod UM2301/UMT231
Datum för tentamen/omtentamen är den 30 november 2020 (webbanmälan 20 oktober - 21 november). 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, II: Geometri, DEL I, kurskod UM4041/UMT441
Datum för tentamen/omtentamen är den 27 november 2020 (webbanmälan 3 november - 19 november). Nästa tentamen är den 29 januari 2021.

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring, DEL I, kurskod UM4044 
Datum för tentamen/omtentamen är den 19 oktober 2020 (webbanmälan 31 augusti - 11 oktober). Nästa tentamen är den 18 december.

Naturvetenskap och teknik årskurs 4-6, DEL I, kurskod UM3106/UMT310/UM32UU
Datum för tentamen/omtentamen är 20 november 2020 (webbanmälan 2 oktober - 12 november). Eftersom det mesta av undervisningen, inkl examinationer, ska genomföras på distans kommer inte denna tenta bli en traditionell "salstenta" på plats, ej heller anonym. Ni kommer, på distans, få besvara ett antal uppg./frågor där ni redogör för den ämnesteori i BI, FY och KE som tagits upp i kursens undervisning och i kurslitt (se studiehandl, examinationsuppg 1). Examinationen kommer att ske via din kurs Athena-sida. Eventuella omtentander kontaktar kursansvariga lärare innan tentamen: Sofie.Stenlund@mnd.su.se, Charlotta.Billing@mnd.su.se

Matematik och lärande för årskurs F-6, DEL I, kurs inom ULV, kurskod UM54UU
Datum för tentamen/omtentamen är 30 november 2020 (webbanmälan 28 oktober - 21 november). 

Matematik och lärande för årskurs F-6, DEL II, kurs inom ULV, kurskod UM54UU
Datum för tentamen/omtentamen är den 3 december 2020 (webbanmälan 2 november - 25 november). Nästa tentamen är den 2 februari 2021. 

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, kurskod UM2204 (Kurskod för ULV/VAL-studenter: UM22UU/UM22VU)
Datum för tentamen/omtentamen är 27 oktober 2020 (webbanmälan 16 september - 29 september). OBS! pga Coronasituationen är det ingen salstentamen. Tentamen kommer att ske som en hemtentamen och den kommer inte att vara anonym. Nästa tentamen är 12 januari 2021. 

Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring, kurskod UM5103.

Datum för tentamen/omtentamen är 11 Januari 2021 (webbanmälan 10 december 2020- 03 januari 2021). OBS! Tentamen planeras som salstentamen men pga Coronasituationen kan det ändras. Webbsiddan kommer uppdateras så fort det blir ändringar. 

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband, kurskod UM2024/UM3009 (Kurskod för ULV/VAL-studenter: UM20UU/UM20VU) 
Datum för tentamen/omtentamen är 

 

Särskilt stöd vid salstentamen

Har du behov av särskilt pedagogiskt stöd vid salstentamen? Senast tre veckor före tentamen måste du meddela tentamensadministratören dina behov. Läs om vad du behöver göra på:

 

Tentamensutlämning

Med anledning av Corona sker tills vidare ingen tentamensutlämning. Om du vill få tillbaka en tentamen du tidigare gjort, så kontakta registrator:

E-post:  registrator@mnd.su.se

Telefon: Telefonnr: 08 – 120 768 48
Telefontid: Måndagar 09.30-11.00

Följande behöver du uppge i e-postmeddelande respektive ha tillängligt vid telefonkontakt angående återlämning av tentamen:

  • namn och personnummer
  • adress som du vill att vi skickar tentamen till
  • kurskod och anonymkod
  • datum då tentamen skrevs