Dessa kurser ingår i grundlärprogrammet 4-6 termin 2, för studenter antagna VT-2017 eller tidigare. Ny studiegång gäller för studenter antagna från och med HT-2017.

 

Kursnamn Kurskod Hp
Teorier om lärande och individens utveckling DIG01K 7,5
 
Juridik och etik i skolans värld JUL102 2,5
Matematik för grundlärare årskurs 4-6 II. Geometri UM4041 7,5
Verksamhetsförlagd utbildning II UM2317 5
Sociala relationer i skolan UB212A 7,5