Elever från Rodengymnasiet, Norrtälje

Medverkande

Arbetsmiljöverket (AV), Sveriges kommuner och regioner (SKR), Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund (LR), Käppalaförbundet, Stockholms universitet (SU), Rodengymnasiet och KRC. Deltagarna kom från 22 olika kommuner.

Bakgrund

 

Enligt AV:s pressmeddelande från 191106 visar 80 % av de 800 skolor som inspekterades 2018-2019 brister i kemikaliehanteringen.

Syfte med informationsdagen

Att underlätta en förbättrad kemikaliehantering i skolan.

Tid

7 februari 2020, KRC, Stockholms universitet.

Förmiddagen

KRC-informationsdag-200207 (7669 Kb)

Program
9.00   Intro, Jenny Olander, KRC
9.10 Föreskrifter kring kemikaliehantering, Karin Staaf, AV
9.50 Arbetsmiljöansvar, Gunnar Sundqvist, SKR
10.10 Lärarförbundet, Hans Flygare
10.15 Lärarnas Riksförbund, Lotta Anderberg
10.40 Paneldiskussion 1 – Fördelning av arbetsmiljöuppgifter kring skolans undervisningskemikalier, Lärarförbundet, LR, SKR och Cecilia Stenberg (KRC)
11.10 Kemikaliehantering i praktiken, KRC
11.30 Hur använder man avloppet? Marcus Frenzel, Käppalaförbundet
11.40 Miljösäkra laboratorier, Mikael Corell, SU
11.5+ Kemilärare på Rodengymnasiet, Norrtälje, Marlene Adofsson Funk
11.50 Paneldiskussion 2 - Kemikaliehantering i skolan ur ett hållbarhetsperspektiv, de tre föregående talarna

Eftermiddagen

KRC-informationsdag-2002007-workshops (1561 Kb)

Program

13.00 A1: Fördelning av arbetsuppgifter, workshop A2: Riskbedömning i skolans kemiundervisning
14.30

B1: Möte för rektorer och utbildningsförvaltningar

B2: Substitution av kemikalier i skolan