Kurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum
  4. Kurser
  5. Ljuset på NT-undervisning i årskurs 4-6

Ljuset på NT-undervisning i årskurs 4-6

EVENEMANG

Datum: 20 oktober 2021 13:00 - 20 oktober 2021 17:00

Vi belyser progressionen i NO och teknik med fokus på årskurs 4-6. Under denna eftermiddag hoppas vi att du får inspiration till undervisning i NT och en djupare förståelse för intentionerna i de ändrade kursplanerna.

Preliminärt program

13.00 Intro      
13.10 Presentation av de ändrade kursplanerna med fokus på NT (Skolverket)
Vad säger forskningen? (NATDID)
Lärportalens moduler i naturvetenskap och teknik
Gruppdiskussioner
14.20 Paus      
14.30 Under detta pass presenteras kommentarmaterial och ämnessida i ett ämne, som varje deltagare väljer i anmälan.*
(Skolverket och nationella resurscentrum för respektive ämne)
  Biologi (Bioresurs) Fysik (NRCF) Kemi (KRC) Teknik (CETIS)
15.15 Paus      
15.25 Presentation av ämnessidan i ytterligare ett ämne*
  Teknik Biologi Fysik Kemi
15.55 Presentation av ämnessidan i ytterligare ett ämne*
  Kemi Teknik Biologi Fysik
16.25 Presentation av ämnessidan i ytterligare ett ämne*
  Fysik Kemi Teknik Biologi
17.00 Sluttid      

* Första passet är lite längre för att ge utrymme för både presentation och diskussion. Varje lärare väljer vid anmälan "startämnet" och vilka ytterligare 0-3 kortare pass med fokus specifika ämnesfrågor, som hen vill delta i.

Anmälan

Så länge det finns platser kvar, dock senast 1 oktober, kan du anmäla dig genom att klicka på denna länk: LÄNK

Det är kostnadsfritt, men vi har en "No Show-avgift" på 200 SEK (exkl. moms) om du varken kommer eller avbokar en anmäld plats senast vid webbinariets start.

Frågor?

Pratiska frågor: jenny.olander@krc.su.se

Bioresurs - CETIS - KRC - NRCF - NATDID - Skolverket

Mer information

Bokmärk och dela Tipsa