Kursupplägg

Kursen inleds med två uppstartsdagar, som kommer att hållas online 2020.

Den första dagen motsvarar de endagskurser KRC håller regelbundet runtom i landet. Andra dagen får vi något fördjupande föredrag och information om undervisningen på distanskursen. Efter introdagarna fortsätter arbetet på distans med ett digitalt gruppmöte per vecka. Dessutom hålls fyra gemensamma webbinarier, i november, december, februari och mars. För varje moment gör studenterna (som är aktiva kemilärare) uppgifter, som diskuteras och lämnas in i grupp. Det är i nuläget nio moment, som vart och ett resulterar i inlämningsuppgifter med feedback. Slutuppgiften, som är betygsgrundande, lämnas in individuellt och innebär en säkerhetspärm för egna skolan.

När?

Två introdagar kommer att hållas online 7-8 oktober 2021 och kursen pågår april 2022.

Anmälan

är stängd, men det finns platser kvar och kursen öppnar för sen anmälan juli (datum ej bestämt) till 15 september och görs via Antagning.se (direkt till UM4055)

Frågor?

kontakta jenny.olander@krc.su.se