Innehåll

Hur går det till?

Föredrag våren 2022

Anmälan

Mer info

 

Hur går det till?

Under besöket

Doktoranden zoomar in till ditt klassrum, ger en presentation samt svarar på dina elevers frågor. Dessutom berättar hen om hur det är att arbeta som forskare och tipsar om olika utbildningar som kan leda dit. Inför vårens omgång har vi även bett doktoranderna att ge en liten filmad rundtur på sitt eget labb eller vid sin egen dator för att ge en bild av hur forskningen i praktiken går till. Eftersom besöken görs av forskarstuderande från hela världen sker de flesta av besöken på engelska.

Artikel från Umeå universitet om en doktorands Zoombesök HT21

När?

Zoombesöket sker under vårterminen 2022 vid ett tillfälle som lärare och doktorand kommer överens om.

Inför besöket

När anmälan har stängts (25/1) fördelas besöken och senast 15 februari får du en bekräftelse. Därefter kontaktar den forskarstuderande (doktoranden) dig direkt för att planera besöket. Doktoranderna tycker att detta projekt är roligt, men också utmanande, eftersom de inte är så vana vid att presentera sin forskning för elever. Ett tips är att boka ett förmöte med doktoranden för att prata om elevernas förkunskaper och komma överens om några begrepp som du kan ta upp i klassrummet i förväg.

Inför mötet får du efter överenskommelse med doktoranden

  • en Zoom-länk till det digitala mötesrummet.
  • en länk till en utvärdering som vi arrangörer önskar att eleverna besvarar.

Föredrag våren 2022

Sex lärosäten har gått samman och erbjuder följande föredrag, som presenteras ämnesvis. (Vissa skulle kunna platsa i flera kategorier.)

Analytisk kemi och miljökemi - föredrag

  Titel Språk
A1 Do ships make clouds? Studying Arctic clouds from home engelska
A2

Högfluorerade kemikalier: Från avfall till miljö

svenska
A3

Understanding chemistry of butterfly-like molecules

engelska
A4 Extraction of sulfur from coal using green solvents engelska
A5 Mercury by coasts and oceans engelska
A6 Kan man detektera cancer i ett blodprov? svenska
A7 Changing chemistry of sea spray aerosol particles and its effect on the climate engelska
A8 How to do chemistry without stepping foot in a lab: Using computers to model chemicals in the environment engelska
A9 Effects of a herbicide and heatwaves on zooplankton engelska

 

Biokemi - föredrag

 

Titel

språk
B1 How Biochemistry and Structural Biology can help us to understand Photosynthesis engelska
B2 Små proteiner kan leda till stora problem svenska
B3 Lipase: from structure to function engelska
B4 Celler, värmechock och cancer svenska
B5 Kartläggning av människans byggstenar – en resa i cellernas värld svenska
B6 Photosynthesis and Quantum Chemistry - From Light to Energy engelska
B7 Cellular breathing! – How computers can be used in biochemistry engelska
B8 Decoding the language of life (protein structures and how to predict them) engelska
B9 RNA sequencing - Mapping diversity in developing heart cells engelska
B10 Repeating sequences in human genome - From crime scenes to personalized medicine engelska
B11 Using computational simulations to study the mechanism of the respiratory enzymes in mitochondria engelska
B12 Proton transfer in the cbb3-type oxidase, the villain in pathogens! engelska
B13 Bioinformatics: Where the computer world meets life engelska
B14 How can we cure ALS? Using stem cells to study the disease's biochemical mechanisms engelska
B15 AI inom life science - Snabbare vetenskapliga upptäckter svenska

 

Materialkemi och organisk kemi  - föredrag

Materialkemi

  Titel Språk
M1 Fett som skyddar mot omvärlden svenska
M2 Characterization of sustainable nanomaterials engelska
M3

Elektronmikroskop – Så funkar det! Vi zoomar in på trädets byggstenar

svenska
M4

A crash course in destroying your solar cells for science

engelska
M5

Hållbar kopparutvinning och modifiering av restprodukter för vidare användning

svenska

 

 

Organisk kemi

  Titel Språk
O1 Exploring the Molecular Behavior of Carbohydrates by NMR Spectroscopy engelska
O2 Metathesis reaction: a Nobel Prize in chemistry improving our daily life engelska
O3 Computational Chemistry: Discovering new chemistry without a laboratory engelska

 

Anmälan

För vem?

Besöken är tänkta att hållas i någon av följande kurser:

  • Kemikurser på gymnasiet.
  • Naturkunskap 2 på gymnasiet.

Varje lärare kan endast boka in ett besök per omgång, men det går bra att bjuda in flera klasser vid samma tillfälle. Anmäl dig enbart om du vill bjuda in en doktorand till ditt klassrum och be kollegor att anmäla sig själva.

Om du skulle få förhinder från att ta emot besöket behöver du höra av dig till doktoranden och till jenny.olander@krc.su.se för att avboka.

I listan över föredrag ser du vilka som ges på engelska respektive svenska. Varje föredrag ges upp till tre gånger och principen först till kvarn kommer att tillämpas vid fördelning av föredrag.

Anmälningslänk

https://survey.su.se/Survey/44497
 

Mer info

Medverkande lärosäten

 

 

Koppling till ämnesplanen för kemi på gymnasiet

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse av kemins betydelse för klimat, miljö och människokroppen samt kunskaper om kemins olika tillämpningar inom till exempel utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden, Skolverket (2011b). Ämnesplan i kemi för gymnasiet