Föreståndarens rader  2
Info om konferens och kursdag  3
Produktion av grundämnen 4
Vad har störst klimatpåverkan?  6
Geologivecka på Loos skola 8
Vad har du i fickan Jan? 10
Ytterby äger det periodiska systemet 12
Hur de nya grundämnena upptäcktes  14
Räddaren i nöden - en institutionstekniker? 16
Ett driftigt gymnasiearbete med VIFI 18
Le Chateliers princip 19
Förteckning av kemiska riskkällor i skolan 20
Fortbildningsmöjligheter för kemilärare 22
KRC-tipset: Rengöring av pH-elektroder 23
Kalendrium 24