mätkolvar

Bakgrund

Under 2018 började KRC i samråd med de lärare som gick våra säkerhetskurser utveckla förslag på fördelning av arbetsuppgifter kring kemiundervisningen. Många verksamma lärare, rektorer och utbildningsförvaltningar från hela Sverige har bidragit med synpunkter.

Filmad paneldiskussion med SKR och fackförbunden

Den 7 februari 2020 anordnade KRC en paneldiskussion med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund om och en verksam lärare om Fördelning av arbetsmiljöuppgifter kring skolans undervisningskemikalier. LÄNK TILL FILMEN

Redigerbara dokument i två varianter

  • En som är tänkt att användas för alla kemi- och NO-lärare. Det är viktigt att alla känner till och följer skolans rutiner.
  • En som handlar om uppgifter som inte ryms inom ordinarie undervisningstjänst, så kallade specifika arbetsuppgifter.
Format För alla kemi- och NO-lärare För lärare med specifika arbetsuppgifter
Word Arbetsmiljöarbetet vid skolan-20-05-11-docx (98 Kb) Fördelning av specifika arbetsuppgifter-20-05-11-docx (2804 Kb)
Pdf Arbetsmiljöarbetet vid skolan-20-05-11-pdf (161 Kb)

Fördelning av specifika arbetsuppgifter-20-05-11-pdf (146 Kb)

Dokumenten finns utvecklas kontinuerligt och uppdaterade 2020-05-11. De ska redigeras av användarna på skolorna. De kan vara användbara för fördelning av arbetsuppgifter kring andra skolämnen, som biologi eller träslöjd.

Hör gärna av dig med förbättringsförslag, utvecklingsarbetet pågår!