KRC riskbedömningsunderlag 190607 är en något uppdaterad variant av den tidigare blanketten. Fram tills att den är ordentligt testad ligger påda varianterna här för nedladdning.

"KRC dynamisk riskbedömning" innehåller ett ändringsbart formular i pdf-format med piktogram. Det andra dokumentet är en artikel om hur formuläret kan användas.

För att kunna använda KRC:s blankett för riskbedömning behöver du känna till följande dokument.

Farosymboler (1400 Kb)
Skyddsangivelser (46 Kb)
Faroangivelser (25 Kb)