Pilotomgång

Granskningsrapport kemi på grundläggande nivå
Förslag till beslut om åtgärder avseende kemi på grundläggande nivå

Granskningsrapport geovetenskap på grundläggande nivå
Förslag till beslut om åtgärder avseende geovetenskap på grundläggande nivå

Granskningsrapport biologi på avancerad nivå
Förslag till beslut om åtgärder avseende biologi på avancerad nivå

Granskningsrapport fysik på forskar nivå
Förslag till beslut om åtgärder avseende fysik på avancerad nivå

 

Granskningar med start höstterminen 2019

Förslag till beslut om åtgärder avseende astronomi på grundnivå

Förslag till beslut om åtgärder avseende fysik på grundnivå

Förslag till beslut om åtgärder avseende meteorologi på grundnivå

Förslag till beslut om åtgärder avseende ekologi och biodiversitet på avancerad nivå

Förslag till beslut om åtgärder avseende etologi på avancerad nivå

Förslag till beslut om åtgärder avseende marinbiologi på avancerad nivå

Förslag till beslut om åtgärder avseende matematikämnets didaktik på avancerad nivå

Förslag till beslut om åtgärder avseende naturvetenskapsämnenas didaktik på avancerad nivå

Förslag till beslut om åtgärder avseende Sjukhusfysikerprogrammet gällande yrkesexamen samt huvudområdena fysik på grundnivå och medicinsk strålningsfysik på avancerad nivå

Förslag till beslut om åtgärder avseende Vetenskap om hållbar utveckling